Preporuke

PSS Vrbas: Zamena za mleko u ishrani teladi

Mart
26

Od desetog do dvadesetog dana je postepen prelaz sa punomasnog mleka na zamenu za mleko. Počev od dvadesetog dana pa sve do kraja mlečne ishrane 60-og dana, telad dobijaju samo zamenu i to u dva obroka ujutro i uveče do kraja napajanja. Kad su u pitanju zamene za mleko treba da se koriste samo  odgovarajućeg kvaliteta. I ako su jeftinije od svežeg mleka, smatra se da ne treba koristiti veće količine od 6 litara dnevno.

Objavio aleksandarr pročitaj više
Objavio jelenai pročitaj više
Objavio jelenai pročitaj više

PSS Sombor - Postizanje visoke mlečnosti krava

Mart
24

U cilju postizanja visoke mlečnosti kod krava, neophodno je odrediti količinu i sadržaj dnevnih obroka. Preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja i na rad srca i pluća, što može dovesti do različitih oboljenja.

Objavio zvonkodz pročitaj više

Oprema za proizvodnju testenina

Mart
23

Italija je veliki proizvođač opreme za zanatsku proizvodnju testenina, tj. opreme malih kapaciteta proizvodnje. Za zanatsku proizvodnju testenine potrebno je obezbediti:

  • odgovarajući prostor (radni,skladišni, sanitarni čvor)
  • kvalitetnu sirovinu (brašno, dodaci)
  • kvalitetnu opremu (presa, sušara, vaga, ventilatori..)
  • stručno lice sa radnim iskustvom u proizvodnji testenine

Za proizvodnju testenine potrebne su prese sa malim proizvodnim kapacitetima koje se koriste za kućne potrebe ili za preradu na poljoprivrednim gazdinstvima. 

Zbog svojih malih dimenzija i kapaciteta od 8- 18 kg/h, na njima se mogu proizvoditi sveže testenine i uz priključak dodatnih uređaja za raviole.

Veliki broj različitih  kalupa odgovarajućih dimenzija omogućuje proizvodnju širokog asortimana specijalnih oblika testenina.

Oprema je izrađena od nerđajućeg čelika. Pre početka rada na presi se montiraju spirala, kalup sa sitom i nož.

Prethodno pripremljene sirovine (prosejano brašno, voda i dodaci) doziraju se u male prese sa jednom mesilicom. One rade sa jednim zamesom (šaržno) diskontinualno, što predstavlja problem kod proizvodnje sušene testenine. Potrebno je oko 4 h da bi se napunila statička sušara.

U međuvremenu se prozvedena testenina površinski (nepravilno) osuši što kasnije nepovoljno utiče na proces sušenja i kvalitet finalnog proizvoda.

Nakon završetka zamesa testo se transportuje i homogenizuje pomoću spirale, a oblikuje prolazeći  preko metalnog sita i otvora na kalupu. Dužina oblikovanog testa zavisi od broja i brzine rotiranja noževa (koji su montirani ispred kalupa).

Kalupi se moraju često potapati u čistu vodu da bi se očistili od zaostalog testa. Nakon završetka proizvodnje kalupi se drže potopljeni u vodu.

Nakon nekoliko zamesa treba napraviti pauzu, da se glava prese ohladi, što umanjuje kapacitet. Presa ima samo jednu mesilicu u kojoj se mesi testo, tek nakon oblikovanja može se mesiti drugo testo. Testo se mesi u obliku grudvica sa deficitarnom količinom vode. Najčešće se mesi  srednje tvrdo testo. Kada je brašno lošeg kvaliteta, rad prese je pod opterećenjem, kao i kad je testo  previše tvrdo. To umanjuje kapacitet prese i stvara se mnogo problema kod procesa sušenja. Testenina dobijena od ovakvog testa je lakše lomljiva, osobine kuvane testenine  su takođe lošije. Problemi se javljaju i ako je testo previše meko umešeno. Oblikovana testenina teško zadržava zadati oblik, međusobno se lepi, a potrebno je više toplotne energije u procesu sušenja.

Kvalitet testenine proizvedene na mini presama je skromniji iz više razloga:

  • nema hlađenja cilindra i glave prese
  • kalupi najčešće nemaju teflonske uloške
  • ispod glave prese nije montiran ventilator koji površinski prosuši  testeninu, sprečava međusobno lepljenje i deformaciju sveže testenine poslagane na ramove.

dr Violeta Mickovski Stefanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
           

 

Model

mikser

kg

širina trake testa (mm)

kapacitet

kg/h

ukupno

kW

težina

kg

 

MAC 10 S 2,5 180 8-10 0,75 55
MAC  20 S 5          
Objavio violetams pročitaj više

PSS Vrbas Značaj kolostruma u ishrani teladi

Mart
23

ZNAČAJ KOLOSTRUMA U ISHRANA TELADI

 

Objavio aleksandarr pročitaj više

PSS Sombor - Bolesti i lečenje papaka kod muznih krava

Mart
23

Da bi iz mlečne krave izvukli maksimum proizvodnje mleka mora pre svega da je zdrava, i da joj je udobno. Samo zdrava krava može da pojede dovoljno hrane da bi proizvela velike količine mleka, uz održavanje dobre plodnosti. Velika i važna odlika krava je korišćenje nogu i stopala. Ona mora biti sposobna da stoji, hoda bez bilo kakvih problema. Zatvoren sistem držanja gde je krava na vezu  ili slobodna zahteva veliku pažnju u pogledu održavanja papaka, kao i njihovom zdravlju. Usled loše nege javljaju se problemi kao najpre šepavost , a potom i bolesti papaka.

Objavio stojsicz pročitaj više

PSS Sombor- Đubrenje paprika

Mart
22

Paprika je povrće koje potiče iz Amerike i proizvodi se na različite načine. Kod nas se paprika proizvodi i u plastenicima i na otvoranom polju, zatim za potrebe sveže proizvodnje, ali i industrijske prerade, kao i direktnom setvom, ali i iz rasada. Paprika najbolje uspeva na plodnim, humusnim i lakšim zemljištima. U hladnom zemljištu s visokim nivoom podzemne vode  paprika daje niske prinose. Paprici odgovara neutralno ili slabo kiselo zemljište. Za bilo koju vrstu povrća, pa ni za papriku ne postoji univerzalni recept za đubrenje.

Objavio smiljkam pročitaj više

PSS Sombor- Značaj đubrenja povrtarskih kultura

Mart
21

Povrće ima veliki značaj u ishrani stanovništva. Zato se njegovoj proizvodnji poklanja sve veća pažnja, kako sa aspekta dobijanja sve većih prinosa, tako i proizvoda dobrog kvaliteta. Povrtarske biljke zahtevaju plodna zemljišta.Povrtarske kulture  imaju velike zahteve u hranljivim materijama tako da se njihovo đubrenje dosta razlikuje od đubrenja drugih kultura zbog slabije razvijenog korenovog sistema, brzog porasta i kratke vegetacije, visokih prinosa sa jedinice površine i više žetvi tokom godine, navodnjavanje i drugih osobenosti.

Objavio smiljkam pročitaj više

Đubrenje krastavaca

Mart
20

Krastavac je jednogodišnja biljka iz porodice Cucurbitaceae. Uporebljavaju se fiziološki nedozreli plodovi u svežem ili prerađenom stanju. Gaji se kao salatni krastavac na otvorenom polju, u staklenicima i plastenicima i kao industrijski.Krastavac iziskuje obilno đubrenje organskim i mineralnim đubrivima. Naročito povoljno deluje stajnjak. Ako se gaji na otvorenom polju, na zemlji, đubri se sa 30-40 t/ha, na žičanim konstrukcijama 50-70 t/ha i u zaštićenom prostoru 100-150 t/ha goveđeg stajnjaka.

Objavio smiljkam pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke