Preporuke

Međuredna kultivacija soje

Maj
16

Mere nege soje su jedan od neophodnih preduslova za uspešnu proizvodnju soje. Ako je od osnovne obrade do setve sve urađeno blagovremeno i kvalitetno, mere nege je mnogo lakše primeniti. Nega podrazumeva mehaničkoi hemijsko suzbijanje korova, zaštita useva od štetočina kao i navodnjavanje useva soje.U proizvodnji soje veoma je važno suzbijanje korova. Korovi višestruko negativno deluju na visinu prinosa soje: konkurišu biljkama soje u hrani i vodi, povećavaju zasenčenost, otežavaju žetvu soje i smanjuju kvalitet zrna. Protiv korova primenjuju se mehaničke i hemijske mere borbe.

Objavio jelenai pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Virusi na strnim žitima

Maj
15

Poslednjih dana proizvođači u Sremu se žale na propadanje strnih žita. Vizuelnim pregledom useva  utvrđeno je da se radi o virusu žute patuljavosti ječma (BYDV).

Objavio senka pročitaj više

Bolesti šumskog drveća

Maj
14

Bolesti i štetočina šumskih vrsta

Prvenstveni cilj zaštite šuma je očuvanje ekološke ravnoteže prirode. Štetočine i bolesti koji se javljaju na šumskom drveću značajno smanjuju korisnu vrednost šuma i skraćuju vek biljaka. Zbog globalne promene klime i zbog nesavesnog vođenja brige o šumama, kao i divlja seča šume, šume su sve više ugrožene. Smenjenje lisne površine ima najveći značaj.Uzrok defolijacije mogu biti štetni insekti i prouzrokovači bolesti.

Objavio martab pročitaj više
Objavio jelenai pročitaj više
Objavio jelenai pročitaj više

PSS Pancevo, Trenutno stanje na terenu

Maj
14

Kratak pregled o trenutnom stanju useva na teritoriji koju pokriva PSS Pancevo, nalazi se u prilogu.

Objavio radmilah pročitaj više

Nega useva kukuruza

Maj
13

Nega kukuruza obuhvata niz operacija koje se obavljaju po potrebi, a to su: valjanje, razbijanje pokorice, međuredna kultivacija, zaštita od štetočina, korova i bolesti i navodnjavanje.

Objavio jelenai pročitaj više

Nega useva kukuruza

Maj
13

Nega kukuruza obuhvata niz operacija koje se obavljaju po potrebi, a to su: valjanje, razbijanje pokorice, međuredna kultivacija, zaštita od štetočina, korova i bolesti i navodnjavanje.

Objavio jelenai pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

PSS "Sremska Mitrovica"- Važnost ventilacije u objektima za krave

Maj
06

Važnost ventilacije u objektima za krave Način da se iskoristi genetski potencijal mlečnih krava je da im se pored kvalitetne ishrane obezbedi idealan smeštaj kako bi se postiglo dobro zdravstveno stanje, dobra reprodukcija, kao i dobra proizvodnja mleka.

Objavio zeljkog pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke