Preporuke

Objavio katarinar pročitaj više

PSS Sombor-Važne praktične preporuke za ishranu krava

Jan
17

Obezbediti kravama puno svetla, vazduha, vode, kretanja i naravno kvalitetne hrane. Kravama u ranoj fazi laktacije i kravama sa visokom proizvodnjom potrebno jedavati najkvalitetnije seno i silažu. Krave treba da imaju na raspolaganju hranu i svetlo najmanje 20 časova u toku dana, a svežu vodu tokom 24 časa. Davati svih 365 dana u godini ista hraniva u obroku. Kompletan obrok, odnosno hraniva (seno, silažu i koncentrat) treba izmešati putem mix prikolice ili ručno vilama i na taj način sprečiti da krave mogu da biraju hranu.

Objavio stojsicz pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

PSS Kikinda: Cvetanje lešnika

Jan
16

Da bi proizvodnja lešnika bila uspešna, prilikom podizanja zasada potrebno je izbeći mnoge greške koje je kasnije teško ispraviti. To je vrlo značajno zato što je leska dugovečna voćna vrsta i samo sa stručnošću i znanjem treba pristupiti podizanju njenog zasada. Da bi se dobio dobar rod veliku pažnju treba pokloniti izboru sorti i oprašivanju leske. Lešnik je jednodoma biljka, što znači da su muški i ženski cvetovi odvojeni, ali se nalaze na jednoj biljci.Muški cvetovi su rese.One mogu biti duge i do 20cm, obično je to 4-6cm, a na njima se nalazi i do 200prašničkih komora.

Objavio jelenak pročitaj više

PSS Kikinda: Cvetanje lešnika

Jan
16

Cvetanje lešnika

Da bi proizvodnja lešnika bila uspešna, prilikom podizanja zasada potrebno je izbeći mnoge greške koje je kasnije teško ispraviti. To je vrlo značajno zato što je leska dugovečna voćna vrsta i samo sa stručnošću i znanjem treba pristupiti podizanju njenog zasada. Da bi se dobio dobar rod veliku pažnju treba pokloniti izboru sorti i oprašivanju leske.

Objavio jelenak pročitaj više

Uticaj agrotehnike i uslova spoljne sredine na razvoj korenovog sistema kukuruza

Jan
15

Korenov sistem kukuruza dobro se razvija samo u dovoljno rastresitom zemljištu koje ne daje veći mehanički otpor rastućem korenu. U zbijenom zemljištu dolazi do deformisanja korena, on se slabije razvija i slabo iskorišćava organska i mineralna đubriva.

Objavio bozidarp pročitaj više

Biološke osobine ječma i zahtevi prema uslovima spoljne sredine

Jan
15

Kod ječma postoje ozime i jare forme. Ozimost kod ječma nije u tolikoj meri izražena kao kod raži i pšenice, mada postoje sorte ozimog ječma, koje se po ozimosti mogu izjednačiti sa ozimom pšenicom i kod ječma postoje tipične jare, prelazne i više ozime form mada apsolutno ozimih formi nema. Najduži stadijum jarovizacije iznosi 35 – 45 dana. Seme ječma može dugo da sačuva klijavost ukoliko su prisustvo vlage i vazduha svedeni na minimum.

Objavio bozidarp pročitaj više

Osobine pivskog ječma

Jan
15

Ječam je osnovna sirovina za proizvodnju piva. U proizvodnji piva se koristi slad. On daje pivu prirodan ukus i miris. Pivski ječam treba da ispuni fizičke, hemijske i biološke osobine i da bude dobra sirovina za proizvodnju piva, kao što su:

Fizičke osobine:

1)   Da ima što veću masu 1000 zrna, koja ne sme biti manja od 40 grama;

2)   Da su zrna na preseku brašnava, što je znak manjeg sadržaja belančevina;

Objavio bozidarp pročitaj više

Kontrola plodnosti zemljišta

Jan
15

Poznavanje zemljišta je osnova dobrog gazdovanja, jer što se iz zemljišta prinosom odnese mora se đubrivima vratiti. „ Šta uzmeš to i vrati“.

            Krajnji cilj poljoprivrednih proizvođača je postizanje dohodka, a da bi se u poljoprivredi došlo do dohotka nije dovoljno ostvariti bilo kakav prinod gajenih biljaka. Uvek treba nastojati da se postignu visoki i kvalitetni prinosi, koje traži tržište, i to samo pod uslovom da vrednost proizvodnje bude veća od troškova rada i vrednosti utrošenog repromaterijala.

Objavio bozidarp pročitaj više

Biološke osobine i zahtevi tritikalea prema ekološkim uslovima

Jan
15

Tritikale se odlikuje izraženom otpornošću prema niskim temperaturama i suši.Bolje prezimljava od ozime pšenice,otporniji je na nagla otapanja snega u toku zime i pojavu ledene kore,a u proleće brže i bolje raste od pšenice.Osim toga, ima i vecu sposobnost regeneracije od psenice.

Objavio bozidarp pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke