Preporuke

PREVENTIVNE MERE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Feb
20

PREVENTIVNE MERE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

 

Proizvodnja u zatvorenom prostoru kod nas se uglavnom odvija u plastenicima, a znatno manje površine zauzima staklenička proizvodnja. Od proizvodnje najzastupljenija je proizvodnja povrća a mali procenat zauzima proizvodnja cveća ili drugog sadnog materijala.

Objavio maricd pročitaj više

REZIDBA BRESKVE

Feb
04

Po neophodnosti redovne rezidbe i po načinu njenog izvođenja breskva se znatno razlikuje od drugih voćnih vrsta. Neorezivana breskva daje novu vegetaciju na vrhovima jednogodišnjeg drveta, usled čega dolazi do stalnog premeštanja vegetacije na periferiju krune i ogoljavanja nižih delova krune. Breskva donosi rod na jednogodišnjim grančicama. Prema tome osnovno pravilo je da se rezidbom dobije što više novih letorasta koji nose cvetne pupoljke.

Objavio nikolao pročitaj više

GODIŠNJI CIKLUS RAZVOJA VOĆAKA

Jan
30

POJAVE I PROMENE KOJE SE PONAVLJAJU

Zimsko mirovanje voćaka

Objavio nikolao pročitaj više

Tehnološki kvalitet pšenice roda 2019.godine

Jan
29

       .Pšenicu roda 2019. godine karakterišu lošiji parametri  tehnološkog kvaliteta zrna ali pored toga detektovano je povećano prisustvo DON-a      

Objavio violetams pročitaj više

OSNOVE SUZBIJANJA KOROVA U VOĆNJAKU

Jan
29

Izrada programa zaštite voćnjaka od korova počinje sa pripremom parcele na kojoj će se obaviti sadnja. Pre sadnje treba uništiti sve višegodišnje korove. Većina herbicida registrovanih za upotrebu u voćnjacima uspešno suzbija jednogodišnje korove, dok samo mali broj njih efikasno deluje na višegodišnje korovske vrste. Ipak sve problematične višegodišnje korove treba ukloniti pre sadnje. Za preporuku je da parcela bude pod žitaricama bar dve godine. Ostaci nekih herbicida koji se koriste u kukuruzu ili pšenici mogu biti toksični za useve/zasade koji dolaze posle njih.

Objavio nikolao pročitaj više
Objavio nikolao pročitaj više

ŠTETOČINE ULJANE REPICE - 2

Jan
27

ŠTETOČINE ULJANE REPICE - 2

Najvažnije štetočine proletnog dela vegetacije u usevu uljane repice su: Repičin sjajnik - Meligethes aeneus, Velika repičina pipa - Ceutorhynchus napi, Mala repičina pipa - Ceutorhynchus pallidactylus, Pipa repičina ljuske - Ceutorhynchus obstrictus, Rutava buba - Tropinota hirta.

Repičin sjajnik - Meligethes aeneus

Objavio nikolao pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više
Objavio jelenak pročitaj više

PSS Kikinda : Rezidba vinove loze

Jan
15

                                                                                                   Резидба винове лозе

Objavio jelenak pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke