Preporuke

PSS Sombor - Bolesti i lečenje papaka kod muznih krava

Mart
23

Da bi iz mlečne krave izvukli maksimum proizvodnje mleka mora pre svega da je zdrava, i da joj je udobno. Samo zdrava krava može da pojede dovoljno hrane da bi proizvela velike količine mleka, uz održavanje dobre plodnosti. Velika i važna odlika krava je korišćenje nogu i stopala. Ona mora biti sposobna da stoji, hoda bez bilo kakvih problema. Zatvoren sistem držanja gde je krava na vezu  ili slobodna zahteva veliku pažnju u pogledu održavanja papaka, kao i njihovom zdravlju. Usled loše nege javljaju se problemi kao najpre šepavost , a potom i bolesti papaka.

Objavio stojsicz pročitaj više

PSS Sombor- Đubrenje paprika

Mart
22

Paprika je povrće koje potiče iz Amerike i proizvodi se na različite načine. Kod nas se paprika proizvodi i u plastenicima i na otvoranom polju, zatim za potrebe sveže proizvodnje, ali i industrijske prerade, kao i direktnom setvom, ali i iz rasada. Paprika najbolje uspeva na plodnim, humusnim i lakšim zemljištima. U hladnom zemljištu s visokim nivoom podzemne vode  paprika daje niske prinose. Paprici odgovara neutralno ili slabo kiselo zemljište. Za bilo koju vrstu povrća, pa ni za papriku ne postoji univerzalni recept za đubrenje.

Objavio smiljkam pročitaj više

PSS Sombor- Značaj đubrenja povrtarskih kultura

Mart
21

Povrće ima veliki značaj u ishrani stanovništva. Zato se njegovoj proizvodnji poklanja sve veća pažnja, kako sa aspekta dobijanja sve većih prinosa, tako i proizvoda dobrog kvaliteta. Povrtarske biljke zahtevaju plodna zemljišta.Povrtarske kulture  imaju velike zahteve u hranljivim materijama tako da se njihovo đubrenje dosta razlikuje od đubrenja drugih kultura zbog slabije razvijenog korenovog sistema, brzog porasta i kratke vegetacije, visokih prinosa sa jedinice površine i više žetvi tokom godine, navodnjavanje i drugih osobenosti.

Objavio smiljkam pročitaj više

Đubrenje krastavaca

Mart
20

Krastavac je jednogodišnja biljka iz porodice Cucurbitaceae. Uporebljavaju se fiziološki nedozreli plodovi u svežem ili prerađenom stanju. Gaji se kao salatni krastavac na otvorenom polju, u staklenicima i plastenicima i kao industrijski.Krastavac iziskuje obilno đubrenje organskim i mineralnim đubrivima. Naročito povoljno deluje stajnjak. Ako se gaji na otvorenom polju, na zemlji, đubri se sa 30-40 t/ha, na žičanim konstrukcijama 50-70 t/ha i u zaštićenom prostoru 100-150 t/ha goveđeg stajnjaka.

Objavio smiljkam pročitaj više

PSS Pančevo - usev ozime pšenice u sistemu bez obrade (notill)

Mart
15

Ukoliko proizvođači imaju usev ozime pšenice posejan na predusevu kukuruza u sistemu bez obrade zemljišta sigurno imaju velike količine žetvenih ostataka na površini kao što se vidi na slikama (prinos kukuruza u 2017-oj 5,6t/ha) .

Objavio bogdang pročitaj više

PSS Pančevo - usev ozime pšenice u sistemu bez obrade (notill)

Mart
15

Ukoliko proizvođači imaju usev ozime pšenice posejan na predusevu kukuruza u sistemu bez obrade zemljišta sigurno imaju velike količine žetvenih ostataka na površini kao što se vidi na slikama (prinos kukuruza u 2017-oj 5,6t/ha) .

Objavio bogdang pročitaj više

PSS Sombor - Pravilan odgoj prasadi

Mart
15

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti. Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%.

Objavio zvonkodz pročitaj više

PSS Sombor - Stanje ozimih useva nakon zimskog perioda i predstojeće setve

Mart
15

Na području delovanja PSS Sombor (opštine Sombor, Apatin i Odžaci) jesenas je posejano 33030 ha ozime pšenice i 4110 ha ozimog ječma, kao i 2680 ha uljane repice. Setva strnina je bila delom u okviru optimalnog roka (od 05.10. – 25.10.), ali značajan deo je posejan i nakon tog roka, tokom novembra. U prvim mesecima zima je bila blaga. Ranije posejani usevi su se dobro razvili, ali i oni koji su posejani tokom novembra su takođe imali dobre uslove da sustignu razvoj i porođu na vreme početne fenofaze razvoja.

Objavio zoranb pročitaj više

Rezistentnost korova na herbicide

Mart
09

Rezistentnost korova na herbicide

Objavio martab pročitaj više
Objavio vesnab pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke