Preporuke

PSS Kikinda: Optimalni rok za duboko oranje

Dec
13

Ako klimatski uslovi to omogućavaju jesenji mesec oktobar je najpogodniji za izvođenje jesenje osnovne obrade tj. oranja.

Objavio zivankas pročitaj više

Odgoj goveda u sistemu krava-tele

Dec
11

Odgoj goveda u sistemu krava-tele.

Naziv „krava-tele“ potiče od samog sistema gajenja goveda, gde je glavni princip da posle telenja, krava (dojilja) othrani tele sopstvenim mlekom.  

Objavio predragi pročitaj više

Žitni bauljar- Zabrus tenebrioides

Dec
11

Na terenu PSS Ruma, lokalitet Irig i Ruma, pregledom useva pšenice i ječma registrovane su prve štete od žitnog bauljara. Parcele na kojima su registrovane štete, graniče se sa parcelama gde je bila pšenica ove godine . Susedne parcele su uzorane pre pet dana, ali prisutni su ostaci slame.

Objavio goricak pročitaj više
Objavio goricak pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Ishrana ovaca tokom zime - senaža

Dec
11

I S H R A N A    O V A C A    T O K O M    Z I M E

SENAŽA

•       U zimskom periodu značajnu ulogu u ishrani imaju silaže od kukuruza, trava i travno leguminoznih smeša.

•       Kao koncentrovani deo obroka mogu se koristiti zrnasta hraniva (žitarice, leguminoze i uljarice), sporedni proizvodi prehrambene industrije, kao i gotove smeše koncentrata.

Objavio lalea pročitaj više

Plodnost svinja i njeno poboljšanje - način odgoja i organizacija posla - momenat oplodnje

Dec
11

PLODNOST SVINJA I NJENO POBOLJŠANJE

Plodnost svinja zavisi od nekoliko  činilaca od kojih svaki pojedinačno utiče na iskorišćenje genetskog potencijala grla

1.     metode selekcije odn. genetske (nasledne) osnove, uključujući rasu i tip svinja,

2.     uzrasta životinja, uslova držanja i ishrane,

Objavio lalea pročitaj više

PSS Kikinda: Suzbijanje glodara

Dec
11

Savetujemo poljoprivrednim proizvođačima da pregledaju parcele pod ozimim žitima. Tokom jeseni poljski miševi se hrane tek posejanim semenom a nastavljaju štetnu aktivnost i nakon nicanja useva i na žitnim poljima prave prazna mesta.

Neophodno je redovno  pregledati  i  odmah primeniti mere zaštite useva. Hemijske mere borbe treba primenjivati i na parcelama posejanim  lucerkom i strnim žitima, a na okopavinama sprovoditi  i agrotehničke mere: dubokim oranjem razoravati gnezda i na taj način sprečiti prelazak na ozima žita i lucerišta.

Objavio zivankas pročitaj više

Zaštita lucerke u zimskom periodu

Dec
08

Lucerka kao višegodišnja leguminoza spada u one ratarske kulture koje zahtevaju intenzivnu negu u toku čitavog perioda iskorišćavanja. Ta nega se sastoji iz obavezne zaštite od korova, redovna zaštita od insekata tokom vegetacije i redovno suzbijanje glodara. Samo čist i zdrav usev lucerke može obezbediti visoke prinose kvalitetne kabaste stočne hrane. Dužina eksploatacije lucerišta je 5 - 7 godina, a koliko će taj peroid zaista trajati zavisi od nege i zaštite useva.

Objavio nedeljkaj pročitaj više

Primena agrotekstila u povrtarstvu

Dec
07

      Glavni faktor rizika za useve u plastenicima i staklenicima bez grejanja mogu biti  niske temperature tokom zimskog perioda. Niske temperature mogu da zaustave rast i razvoj biljaka, da izazovu oštećenja na njima i time da u potpunosti ugroze prozvodnju. Jedan od načine zaštite useva od niskih temperatura tokom zimskog perioda i rano prolećnog je upotreba agrotekstila. Agrotekstil je propilenski sintetički materijal male mase i velike elastičnosti, što omogućuje lako korišćenje i manipulaciju.

Objavio oliveras pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke