Preporuke

PSS Sombor - Pravilan odgoj prasadi

Mart
15

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti. Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%.

Objavio zvonkodz pročitaj više

PSS Sombor - Stanje ozimih useva nakon zimskog perioda i predstojeće setve

Mart
15

Na području delovanja PSS Sombor (opštine Sombor, Apatin i Odžaci) jesenas je posejano 33030 ha ozime pšenice i 4110 ha ozimog ječma, kao i 2680 ha uljane repice. Setva strnina je bila delom u okviru optimalnog roka (od 05.10. – 25.10.), ali značajan deo je posejan i nakon tog roka, tokom novembra. U prvim mesecima zima je bila blaga. Ranije posejani usevi su se dobro razvili, ali i oni koji su posejani tokom novembra su takođe imali dobre uslove da sustignu razvoj i porođu na vreme početne fenofaze razvoja.

Objavio zoranb pročitaj više

Rezistentnost korova na herbicide

Mart
09

Rezistentnost korova na herbicide

Objavio martab pročitaj više
Objavio vesnab pročitaj više

PSS Zrenjanin - Nedostatak hrane za domaće životinje

Mart
02

Није потребно обавештавати јавност о суши у 2017.год и смањеним приносима свих ратарскух усева. У прошлој години се последице суше нису осетиле у сточарству, јер су газдинства имала пропремљну храну. Грла која су била на лошој испаши, код добрих домаћина су прихрањивана са додатним оброком па се кондиција и производња одржавала.

Objavio gordanaa pročitaj više

PSS Sombor - Gajenje stočne repe

Mart
02

Stočna repa je biljna vrsta koja se u našim agroekološkim uslovima uspešno gaji.  Odgovaraju joj plodna i srednje glinovita zemljišta, ne podvodna, ali poželjna je stalna vlažnost. Tada stočna repa ostavruje veoma visoke prinose. Stočnu repu treba gajiti u plodoredu i dobar predusev  su leguminoze, dok stočna repa je dobar predusev za strnine i okopavine.

Osnovna obrada treba da je duboka na 30 cm ili više. Slično kao za šećernu repu. Ornje se izvodi u jesen što ranije. Predsetvena priprema treba da bude dublja nego za druge biljke.

Objavio zoranb pročitaj više

PSS Sombor - Setva šećerne repe

Mart
02

Preduslov za uspešnu proizvodnju šećerne repe je blagovremena i kvalitetna setva.

Njen kvalitet zavisi od toga kako je izvedena predsetvena priprema zemljišta. Površinski sloj zemljišta treba da bude rastresit da obezbedi lakše nicanje. Takođe kvalitetna predsetvena priprema obezbeđuje i efikasno delovanje herbicida, sprečava rizik stvaranja pokorice  i prekida kapilaritet što čuva vlagu od evaporacije.

Objavio zoranb pročitaj više

EKONOMSKI ZNAČAJNE BOLESTI KLASA PŠENICE

Feb
27

Fuzariozna palež klasa - Fusarium spp.

Objavio nikolao pročitaj više
Objavio vladimirm pročitaj više

EKONOMSKI ZNAČAJNE BOLESTI LISTA PŠENICE

Feb
26

Sve do pre par godina kod većine proizvođača nije bila uobičajena praksa zaštita strnih žita od bolesti. Razlozi za to su, u prvom redu, suvlja klima i postojanje relativno otpornih sorti, koje su tolerantne prema bolestima koje se javljaju na strnim žitima. Promenom sortimenta - uvođenjem novih visokoprinosnih sorti od kojih su pojedine osetljive prema bolestima lista, počelo se i kod nas postavljati pitanje da li treba sprovoditi zaštitu od bolesti strnih žita, pre svega pšenice kao glavne kulture u ovoj grupi.

Objavio nikolao pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke