Preporuke

PSS Sremska Mitrovica - Ishrana ovaca - krmno bilje

Dec
21

I S H R A N A    O V A C A

KABASTA HRANIVA - KRMNO BILJE

•        Osnovnu hranu za ovce predstavljaju kabasta voluminozna hraniva.

•       Zelena hraniva sa oranica imaju značajnu ulogu u sistemu ishrane svih vrsta domaćih životinja jer omogućavaju da se intenzivnom obradom  proizvedu veliki prinosi kvalitetne stočne hrane.

•       Za intenzivnu stočarsku proizvodnju kabasta hraniva se najvećim delom proizvode na oranicama – krmno bilje.

Objavio lalea pročitaj više

Odgoj goveda u sistemu krava tele-Evropska iskustva

Dec
19

ODGOJ GOVEDA U SISTEMU KRAVA-TELE (Evropska iskustva)

 

 

Objavio predragi pročitaj više

PSS Kikinda: Zatvaranje brazde

Dec
15

Cilj osnovne obrade zemljišta pored popravke strukture zemljišta je i čuvanje padavina odnosno konzervacija vlage za predstojeći usev tokom perioda vegetacije kada su po pravilu padavine skromnog intenziteta.

Krajem zime i početkom proljeća, nastupa vreme koje karakteriše pojava učestalih jakih i suvih vetrova, što dovodi do naglog i povećanog sušenja oraničnog sloja, tako da nedostatak vlage može biti prisutan već u setvi i nicanju useva.

Objavio zivankas pročitaj više

PSS Vrbas Nega papaka kod muznih krava

Dec
15

NEGA PAPAKA - DOBRA ODGAJIVAČKA PRAKSA

Objavio aleksandarr pročitaj više

PSS Subotica - Kako prepoznati mastitis

Dec
15

KAKO PREPOZNATI MASTITIS

Objavio ljiljanau pročitaj više
Objavio goricak pročitaj više

PSS Vrbas Mogućnost konzumiranja hrane za krave muzare

Dec
14

MOGUĆNOST KONZUMIRANJA HRANE ZA KRAVE

 

Osnovni efekti ishrane u govedarskoj proizvodnji zavise od mogućnosti

konzumiranja hrane.

Na taj način se u organizam unose hranljive materije koje se konvertuju u mleko i meso a njihova količina je direktno proporcionalna količini konzumirane hrane. Veliki broj činilaca utiče na konzumiranje hrane, a među njima su  faktori koji se odnose na:

1) životinju,

2) hranu

3) režim ishrane krava.

U faktore vezane za životinju spadaju:

·         veličina (masa),

Objavio aleksandarr pročitaj više

BISTRI SOKOVI

Dec
14

Bistri sok se proizvodi od vrsta voća koja imaju rastvorene bojene materije tj. voće koje je bogato antocijanima i flavonoidima. Ovi pigmenti prelaze sa ćelijskim sokom i omogućavaju da se dobije intenzivno obojen sok  i posle bistrenja i filtriranja. Pri izboru sirovine namenjen proizvodnji  bistrog soka značajno je voditi računa da to budu vrste i sorte koje imaju  dobar prinos i koje daju veliki procenat soka, kako bi mogla da se ostvari rentabilna proizvodnja.

Objavio violetams pročitaj više

Značaj zaoravanja stajnjaka u ratarskoj proizvodnji

Dec
14

ZNAČAJ ZAORAVANJA STAJNJAKA U RATARSKOJ PROIZVODNJI

 

Objavio vladimirm pročitaj više

PSS Kikinda: Osnovna obrada (duboko oranje i podrivanje)

Dec
14

U ratarskoj proizvodnji osnovna obrada zemljišta je značajna agrotehnička mera.

Objavio zivankas pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke