Preporuke

PSS Kikinda: Tretman u pšenici

Apr
17

Tretman u pšenici

 

Objavio zivankas pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Pepelnica strnih žita

Apr
16

PEPELNICA ŽITARICA – ERYSIPHE GRAMINIS      

 

 

                Pepelnica je najčešća bolest žitarica kod nas. Najveće štete pravi na pšenici i ječmu, a napada i raž i ovas. Gubici prinosa mogu biti 5-25%. Postoje velike razlike u otpornosti pojedinih sorti pšenice i ječma.

Na rukavcima , listovima i plevicama se javljaju bele navlake od micelije.Kasnije se javjaju crne tačkice tj. kleistotecije. Prouzrokovač je gljiva Erysiphe graminis.

Objavio mirjanatm pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

Krvava vaš - Eriosoma lanigerum

Apr
13

U našim uslovima jabuka je jedini domaćin krvavoj vaši. Štetočina ima 10-12 generacija godišnje, a može da ima i čak 16 generacija. Krvave vaši prezimljavaju u pukotinama kore stabla i grana, kao i na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata. U proleće mlade jedinke, šire se po voćnjaku, naseljavaju mladare, sišu veliku količinu biljnog soka iz jabuke i dolazi do pucanja kore grana, debla i korena i pojave rak rana. Zbog toga dolazi do prevremenog sušenja voćaka, što je posebno opasno kod mladih sadnica u rasadnicima.

Objavio goricak pročitaj više

Rutava buba (Tropinota hirta)

Apr
13

Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, korova, cveća, povrća, strnih žita i ostalog, a u nedostatku hrane jede i listove mladih voćaka a ponekad oštećuje i tek zametnute plodove. Tokom godine, razvija jednu generaciju i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. U našim klimatskim uslovima se pojavljuje u martu/aprilu.
Odrastao insekt rutave bube veličine je oko 10 mm, crne boje obrasle sivim dlačicama, na pokriocima ima 10-12 beložutih tačkica. Larva je bele boje veličine oko 15 mm hrani se biljnim ostacima u zemljištu i nije štetna. Imaga rutave bube hrane se cvetnim pupoljcima uništavajući tučak i tako ne dolazi do zametanja plodova. Kada su proleća suva i topla a populacija brojna mogu naneti ogromne štete svim voćnim vrstama. Ova vrsta je izuzetno dobar letač, lako se seli na nove površine u potrazi za hranom .Aktivna je u najtoplijem delu dana između 10- i 16 časova, kada je temperature ispod 15 stepeni one miruju, istovremeno počinje i parenje i polaganje jaja.
Problem borbe sa rutavom bubom je što primena insekticida neminovno dovodi do trovanja pčela , naime i pčele i rutave bube su aktivne u isto vreme. Primena insekticida je skromnog efekta na prisutne jedinke a istovremeno pristižu i novi primerci . U nepovoljnim uslovima plitko se ukopaju u zemlju i sa porastom temperature su ponovo aktivne
Kao mogući načini borbe izvesnu efikasnost postižemo sledećim merama
- međuredna setva biljaka koje cvetaju u isto vreme sa voćnom vrstom ( uljana repica)
- posude plave boje napunjene vodom sa nekoliko kapi voćne arome u kojoj se bube udave, posude postaviti po obodu voćnjaka
- odložiti obradu zemlje protiv korova jer se buba hrani korovima i maslačkom pa ostaviti korov da procveta i da je odvlači od voća
- ulovljene uginule bube prosuti oko voćaka jer se veruje da miris uginulih jedinki odbija druge da dolaze
- zemljište plitko obrađivati da bi se uništila imaga
- upotreba bioloških mera kao što su korisne nematode (Beneficial Nematodes)
- upotreba feromonskih klopki
Upotreba pesticida u vreme cvetanja biljaka nanosi velike štete pčelinjim zajednicama koje pored niza koristi, imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i povećanju prinosa svih voćnih vrsta.
Dipl.ing. Neđeljka Jekić

Objavio nedeljkaj pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Siva repina pipa Bothynoderes punctiventris

Apr
12

Siva repina pipa je štetočina šećerne repe, koja svake godine u većoj ili manjoj meri oštećuje useve šećerne repe. Veći deo populacije insekata prezimljava u zemljištu na dubini od 20-35 cm u stadijumu imaga na starim repištima. Tokom godine razvija jednu generaciju. Kritičan period u razvoju biljaka je od klijanja i nicanja do obrazovanja 2-3 para stalnih listova. Ukoliko je vreme suvo i toplo, za nekoliko dana može da uništi čitave komplekse. Repina pipa glavne štete pričinjava u stadijumu imaga.

Objavio senka pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Monilia laxa - prouzrokovač sušenja cvetova i rodnih grančica koštičavog voća

Apr
10

Monilia laxa, prouzrokovač sušenja cvetova i rodnih grančica parazitira pretežno koštičavo voće: breskvu, kajsiju, šljivu, višnju, trešnju. Spada u vrlo štetna oboljenja koštičavog voća, koja uzrokuje masovno propadanje cvetova i grančica, zbog čega prinos biva značajno umanjen. Prvi simptomi se manifestuju posle cvetanja, u vidu nagle promene boje cvetova, koji postaju mrko sive boje, suše se i propadaju.

Objavio senka pročitaj više

Stanje useva pšenice

Apr
05

Obilaskom polja na kojima su zasnovane ozime strnine, pšenica se u zavisnosti od roka setve nalazi u fenofazi od prvog razvijenog kolenca do početka formiranja drugog. Vizuelnim pregledom useva uočava se prisustvo: patogena sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), korova, a prisustne su i štete od glodara. Simptom lisne rdje (Puccinia spp.) nisu konstatovani na pregledanim usevima. Prohladno i vlažno vreme doprinelo je širenju lisne pegavosti (Septoria tritici) na starijem lišću.

Objavio goricak pročitaj više

Na vreme sprečiti pojavu gorkih pega na plodovima jabuke!

Mart
30

Gorke pege na plodovima jabuke nastaju u voćnjaku, ali se simptomi ove fiziološke bolesti najčešće ispoljavaju u toku čuvanja.Ove pege se nalaze na pokožici plodova, a ispod je oštećeno sunđerasto i žilavo tkivo. Glavni uzrok nastanka gorkih pega je nedostatak kalcijuma u plodovima.

 

Na koji način dolazi do nastanka gorkih pega na plodovima jabuke?

 

Objavio sandak pročitaj više

ŠTA JE ZA KRAVU HLADNO

Mart
27

ŠTA JE ZA KRAVU HLADNO
Optimalni uslovi ambijenta svojim povoljnim dejstvom na zdrastveno stanje životinja,metabolizam,iskorišćavanje hrane, omogućavaju ispoljavanje ostalih faktora u maksimumumu.Na žalost u stvarnosti se obezbeđenju povoljnih mikroklimatskih uslova ne posvećuje pažnja.
Temperatura vazduha je najvažniji činilac mikroklime.Spoljna temperatura utiče na temperaturu u objektima.U stajama temperatura nije ravnomerno raspoređena.Viša je prema tavanici, a niža prema podu i zidovima.

Objavio branislavap pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke