Preporuke

Pss Sremska Mitrovica Virus šarke šljive

Jun
01

VIRUS ŠARKE ŠLJIVE - PLUM POX VIRUS PPV

 

Objavio mirjanatm pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Lešnikov surlaš - Curculio nucum

Maj
28

LEŠNIKOV SURLAŠ – CURCULIO NUCUM

 

Najpoznatija štetočina leske, koja uzrokuje crvljivost i opadanje plodova. Pripada porodici pipa, crvenkasto smeđe boje sa žuto sivim dlačicama, veličine 6-9 mm. Ima karakteristično izduženu glavu tj.rilicu, pomoću koje prodire u plodove.

U periodu od početka maja do avgusta se pojavljuju odrasli insekti. Za suzbijanjae imaga i sprečavanje polaganja jaja preporučuje se primena insekticida , na bazi a.m. lambda – cihalotrin 0,2l/ha.

Objavio mirjanatm pročitaj više
Objavio goricak pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

Preventivne mere pri čuvanju žita u skladištima

Maj
21

Čuvanje, negovanje i zaštita žita u skladištima zahteva poznavanje ne samo sirovine već poznavanje i proizvodnje  žita u polju (primenjene agrotehnike pri proizvodnji), zatim tehnoloških i bioloških osobina žita. 

Nije svejedno da li je žito pri vršidbi oslobođeno primesa (zelenih semena korova, pleve, slame, zemlje), ili je sa svim ovim primesama  stavljeno na gomilu  ili ćeliju silosa  gde je sloj i do 30 metara. 

Poseban je problem i kolika je vlaga žita pri prijemu  u skladište i u kojoj fazi zrelosti žita je žetva počela. 

Objavio violetams pročitaj više

Novi izazov za preradu žita

Maj
19

Savremeni trendovi  i preporuke u ishrani nameću zamenu postojećeg i nastajanje novih asortimana proizvoda od žita. 

Prva eksplicitna preporuka nutricionista je da se konzumiraju proizvodi  koji su sačinjeni od  celog zrna. Ova preporuka zahteva nastajanje potpuno novog asortimana proizvoda koji zamenjuje proizvode od belog pšeničnog brašna. Prvi korak ka novom asortimanu je uvođenje proizvoda od integralnog brašna. Kada je u pitanju integralno brašno postoje nove dileme i izazovi:

Objavio violetams pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Šljivin smotavac

Maj
12

ŠLJIVIN SMOTAVAC  - GRAPHOLITA FUNEBRANA

Šljiva se nalazi u fenofazi drugog opadanja plodova. U toku je polaganje jaja I piljenje larvi prve generacije.

Objavio mirjanatm pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Proređivanje plodova jabuke

Maj
12

PROREĐIVANJE PLODOVA JABUKE

Dobrom zimskom i letnjom rezidbom, pravilnom ishranom,navodnjavanjem i zaštitom dobijaju se kvalitetni plodovi voća. Često se dešava da se zametne veći broj plodova koje biljka nije u stanju da nosi i pored toga što poseduju mehanizme pomoću kojih odbacuju deo plodova nakon zametanja.

Objavio mirjanatm pročitaj više

Kadifica – Tagetes spp.

Maj
05

Kadifica – Tagetes spp., fam. Asteraceae

Objavio nikolao pročitaj više

Tretman u ječmu

Apr
15

 

Na području delovanje naše PSS usevi ječma se u zavisnosti od sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja. 

Objavio zivankas pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke