Preporuke

Setva! Setva!

Apr
06

Proizvođači, setva suncokreta i soje je u toku. Ko nema seme suncokreta neka seje kukuruz, a ne da se sedi i čeka. Ako niste rasturili ureu, pre setve, ne znam šta ste čekali. Ne vozajte se setvospremačima, ne izvlačite vlagu i ne usitnjavajte površinski sloj.

Objavio bogdang pročitaj više

DP "Agroinstitut": Obaveštenje za proizvodjače uljane repice

Apr
03

SUZBIJANJE ŠTETOČINA ULJANE REPICE U PROLEĆNOM DELU VEGETACIJE!
Najopasnije  štetočine u prolećnom delu vegetacije za uljanu repicu su repičin sjajnik i pipe.

Najopasnije  štetočine u prolećnom delu vegetacije za uljanu repicu su repičin sjajnik i pipe. S obzrom da je   uljana repica  na najvećem delu površina u fazi butonizacije, neophodno je da se pregledaju površine pod uljanom repicom na prisustvo ovih štetočina.

Objavio gordanaf pročitaj više

DP "Agroinstitut" Sombor - Osiguranje useva i plodova

Mart
30

Osiguranje useva i plodova je važna mera u proizvodnji, jer obezbeđuje otklanjanje rizika proizvodnje na koje proizvođač ne može uticati. Ovde se pre svega misli na osiguranje useva i plodova od takozvanog osnovnog rizika gde spada grad, požar i udar groma, ali i od dopunskih rizika kao što je prolećni mraz, oluja i td.

Objavio zoranb pročitaj više

DP "Agroinstitut" Sombor Izveštajno prognozna služba

Mart
30

Vreme je za primenu bakarnih preparata u zasadima jabuka.
Na području delovanja DP "Agroinstitut" Sombor jabuka je u fenofazi pucanja pupoljaka pa do početka faze mišjih ušiju.

Objavio tatjanav pročitaj više

DP"Agroinstitut" Sombor - Kontejnerski način proizvodnje rasada

Mart
26

Savremena proizvodnja povrća podrazumeva korišćenje rasada vrhunskog kvaliteta koji u pogledu bioloških osobina, fiziološkog stanja i zdravstvene ispravnosti zadovoljava najviše standarde. Kvalitetan rasad pre rasađivanja mora biti optimalne visine, kratkih internodija, mora imati dobro razvijene listove lepe zelene boje i što deblju ali savitljivu stabljiku....

Objavio oliveras pročitaj više

DP "Agroinstitut" Sombor - Setva i djubrenje soje

Mart
26

Soja, kao leguminoza, zahvaljujući azotofiksaciji ostavlja kroz žetvene ostatke veliku količinu organskog azota u zemljištu, popravlja strukturu zemljišta, a time i vodni, vazdušni i toplotni režim....

Objavio zoranb pročitaj više

DP «Agroinstitut» Sombor – Proizvodnja jarog stočnog graška

Mart
25

Preporuka je za proizvođače u stočarstvu, ali i sve zainteresovane da u svoj plodored uvrste proizvodnju jarog stočnog graška, i za zeleno ili proteinski za zrno....

Objavio zoranb pročitaj više

Proizvodnja mleka

Mart
25

Treba već sada razmišljati o tome da letnji period sa visokim temperaturama donosi problem čuvanja, a sa tim i mikrobiološku ispravnost mleka.

Objavio dragutink pročitaj više

Setva šećerne repe

Mart
18

Početak setve šećerne repe zahteva ispunjenje određenih agrotehničkih uslova, u cilju obezbeđenja visokog prinosa korena, zadovoljavajućeg kvaliteta.

Objavio vladimirf pročitaj više

Šarolikost stanja strnih useva ovisna je o prethodnim agrotehničkim merama

Mart
17

Slika 1. – uspešan usev pšenice! Proizvođač „Mićko“ Vasić iz Kucure na predusevu suncokretu jesenas je primenio 70 kg/kj MAP-a i 50 kg UREE, setvu obavio, kao i većina polj. proizvođača, u optimalnom roku i obavio prvu prihranu: Ne treba valjati, ne treba drljati!

Objavio miroslavb pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke