Preporuke

PSS Kikinda; Pčele i pesticidi

Feb
24

          PČELE I PESTICIDI

Prinos poljoprivrednih kultura je direktno zavisan od aktivnosti pčela. 1/3 hrane se proizvede zahvaljujući pčelama. Njihovim neposrednim učešćem prinosi u voćarstvu se povećavaju od 5-10 puta , a kod samooplodnih sorti prinosi se povećavaju za 30% usled aktivnosti pčela u vremenu cvetanja. Zbog nedovoljne svesti o važnosti očuvanju pčela, ne odgovarajuće zakonske regulative i nedovoljno razvijene svesti kod poljoprivrednih proizvođača pčelarstvo u Srbiji je suočeno sa brojnim izazovima. Poljoprivredna proizvodnja je momentalno neizvodljiva bez upotrebe pesticida. Međutim njihovom pravilnom primenom izbegle bi se štetne posledice na pčele. Prvo i osnovno pravilo je da je upotreba insekticida u vreme cvetanja biljaka strogo zabranjena. Zatim poljoprivredni proizvođač je u obavezi da dva dana pre tretmana obavesti pčelare čiji je pčeljinak na manjoj udaljenosti od 5km o terminu tretmana. Pčelar je takođe u obavezi da na svom pčeljinjaku postavi tablu sa svojim kontaktima, tipa adresa i broj telefona kako bi mogao biti upozoren i po upozorenju da zatvori svoje pčele, ili da ih odseli. Tretman pesticidima nije dozvoljen ako se pčeljinjak nalazi na udaljenosti manjoj od 60m. Zatim najbolje je tretmane raditi u večernjim časovima kako zbog temperature koja se spušta u večernjim časovima pa je efikasnost preparata veća , zbog vetra koji u večernjim časovim je u slabljenju tako i zbog pčela koje su u tom vremenskom periodu u košnici. Zatim tretmani protiv komaraca koji se izvode iz aviona su u Evropskoj Uniji odavno zabranjeni kod nas se još uvek primenjuju , pa je stoga potrebno potpuno usklađivanje naših zakona sa zakonodavstvom EU. Takođe poljoprivredne proizvođače treba edukovati o štetnosti pesticida i njihovim mehanizmima delovanja i upoznati ih koje insekticide ne smeju koristiti neposredno pred cvetanje biljaka pošto se translateralno kreću pa se mogu naći u polenu. To su insekticidi čija je aktivna materiaja na bazi neonikotinoidi i dimetoata. Zatim voćari bi pre cvetanja u voćnjaku trebali da pokose treavu kako nebi u fazi precvetavanja došlo do trovanja pčela, pošto se tada radi tretman proti crvljivosti plodova, a običnom u tom periodu uvek ima korova koji cvetaju i na taj način privlače pčele. I na kraju zaključujemo da poljoprivredni proizvođači i pčelari moraju usko da sarađuju jer su neraskidiva veza u lancu proizvodnje.

                                                                                                                                                                  J.Kljajić, dipl.inž.

Objavio jelenak pročitaj više

PREVENTIVNE MERE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Feb
20

PREVENTIVNE MERE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

 

Proizvodnja u zatvorenom prostoru kod nas se uglavnom odvija u plastenicima, a znatno manje površine zauzima staklenička proizvodnja. Od proizvodnje najzastupljenija je proizvodnja povrća a mali procenat zauzima proizvodnja cveća ili drugog sadnog materijala.

Objavio maricd pročitaj više

REZIDBA BRESKVE

Feb
04

Po neophodnosti redovne rezidbe i po načinu njenog izvođenja breskva se znatno razlikuje od drugih voćnih vrsta. Neorezivana breskva daje novu vegetaciju na vrhovima jednogodišnjeg drveta, usled čega dolazi do stalnog premeštanja vegetacije na periferiju krune i ogoljavanja nižih delova krune. Breskva donosi rod na jednogodišnjim grančicama. Prema tome osnovno pravilo je da se rezidbom dobije što više novih letorasta koji nose cvetne pupoljke.

Objavio nikolao pročitaj više

GODIŠNJI CIKLUS RAZVOJA VOĆAKA

Jan
30

POJAVE I PROMENE KOJE SE PONAVLJAJU

Zimsko mirovanje voćaka

Objavio nikolao pročitaj više

Tehnološki kvalitet pšenice roda 2019.godine

Jan
29

       .Pšenicu roda 2019. godine karakterišu lošiji parametri  tehnološkog kvaliteta zrna ali pored toga detektovano je povećano prisustvo DON-a      

Objavio violetams pročitaj više

OSNOVE SUZBIJANJA KOROVA U VOĆNJAKU

Jan
29

Izrada programa zaštite voćnjaka od korova počinje sa pripremom parcele na kojoj će se obaviti sadnja. Pre sadnje treba uništiti sve višegodišnje korove. Većina herbicida registrovanih za upotrebu u voćnjacima uspešno suzbija jednogodišnje korove, dok samo mali broj njih efikasno deluje na višegodišnje korovske vrste. Ipak sve problematične višegodišnje korove treba ukloniti pre sadnje. Za preporuku je da parcela bude pod žitaricama bar dve godine. Ostaci nekih herbicida koji se koriste u kukuruzu ili pšenici mogu biti toksični za useve/zasade koji dolaze posle njih.

Objavio nikolao pročitaj više
Objavio nikolao pročitaj više

ŠTETOČINE ULJANE REPICE - 2

Jan
27

ŠTETOČINE ULJANE REPICE - 2

Najvažnije štetočine proletnog dela vegetacije u usevu uljane repice su: Repičin sjajnik - Meligethes aeneus, Velika repičina pipa - Ceutorhynchus napi, Mala repičina pipa - Ceutorhynchus pallidactylus, Pipa repičina ljuske - Ceutorhynchus obstrictus, Rutava buba - Tropinota hirta.

Repičin sjajnik - Meligethes aeneus

Objavio nikolao pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više
Objavio jelenak pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke