Preporuke

Stanje useva pšenice

Apr
05

Obilaskom polja na kojima su zasnovane ozime strnine, pšenica se u zavisnosti od roka setve nalazi u fenofazi od prvog razvijenog kolenca do početka formiranja drugog. Vizuelnim pregledom useva uočava se prisustvo: patogena sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), korova, a prisustne su i štete od glodara. Simptom lisne rdje (Puccinia spp.) nisu konstatovani na pregledanim usevima. Prohladno i vlažno vreme doprinelo je širenju lisne pegavosti (Septoria tritici) na starijem lišću.

Objavio goricak pročitaj više

Na vreme sprečiti pojavu gorkih pega na plodovima jabuke!

Mart
30

Gorke pege na plodovima jabuke nastaju u voćnjaku, ali se simptomi ove fiziološke bolesti najčešće ispoljavaju u toku čuvanja.Ove pege se nalaze na pokožici plodova, a ispod je oštećeno sunđerasto i žilavo tkivo. Glavni uzrok nastanka gorkih pega je nedostatak kalcijuma u plodovima.

 

Na koji način dolazi do nastanka gorkih pega na plodovima jabuke?

 

Objavio sandak pročitaj više

ŠTA JE ZA KRAVU HLADNO

Mart
27

ŠTA JE ZA KRAVU HLADNO
Optimalni uslovi ambijenta svojim povoljnim dejstvom na zdrastveno stanje životinja,metabolizam,iskorišćavanje hrane, omogućavaju ispoljavanje ostalih faktora u maksimumumu.Na žalost u stvarnosti se obezbeđenju povoljnih mikroklimatskih uslova ne posvećuje pažnja.
Temperatura vazduha je najvažniji činilac mikroklime.Spoljna temperatura utiče na temperaturu u objektima.U stajama temperatura nije ravnomerno raspoređena.Viša je prema tavanici, a niža prema podu i zidovima.

Objavio branislavap pročitaj više

PSS Sombor- Đubrenje kupusa

Mart
27

Kupus je dvogodišnja zeljasta biljka iz porodice Brassicaceae koja razvija veliki pupoljak nastao savijanjem lišća.  Upotrebljava se u svežem, kuvanom ili konzerviranom stanju naročito tokom zime.Među povrtarskim biljkama kupus zauzima istaknuto mesto po svojim izvanredno visokim zahtevima prema hranljivim materijama. Potrošnja pojedinih elemenata nije ravnomerna. Azot se najviše troši u početnoj fazi razvića, a fosfor i kalijum u vreme obrazovanja glavica. Preporučuje se kombinovana upotreba mineralnih i organskih đubriva.

Objavio smiljkam pročitaj više

Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)

Mart
27

Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) predstavlja jednu od najopasnijih štetočina na jabuci, breskvi i nektarini, a napada i ostale voćne vrste. Prezimljava u stadijumu zimskih jaja u račvama dvogodišnjih grana a pri velikoj brojnosti prezimljava i na drugim granama i mestima . Piljenje larvi počinje obično u fazi roze pupoljka. Larve se hrane na naličju listova sišući sokove. Pošto ženka živi do 40 dana, a razvoj traje oko 15 do 20 dana, generacije počinju da se prepliću, pa se istovremeno na listu mogu naći i jaja i larve i odrasle grinje.

Objavio nedeljkaj pročitaj više

PSS "Sombor" - proizvodnja pasulja

Mart
27

    Dobri predusevi za pasulj su mrkva, peršun, celer, krompir i druge okopavine. Vrste iz iste familije (Fabaceae) nikako ne treba da budu predusevi pasulju koji može doći na isto zemljište najranije posle 3-4 godine. Obrada zemljišta podrazumeva zaoravanje biljnih ostataka preduseva na dubinu od 10-15 cm, zatim duboko oranje tokom oktobra ili novembra, i površinska priprema rano u proleće kada se drljanjem zatvara zimska brazda.

Objavio oliveras pročitaj više

PSS "Sombor" - gajenje slatkog krompira

Mart
26

   Slatki krompir –batat je zbog svojih nutritivnih vrednosti i prijatnog ukusa sve popularnija kultura za gajenje. U svetu je  jedna od najzančajnijih povrtarskih kultura, dok se kod nas malo zna o njemu i retko je gajeno povrće.Sa krompirom nema mnogo toga zajedničkog osim što se za spravljanje jela koriste na isti način. Latinski naziv za slatki krompri je Ipomea batatas, pripada familiji Convolvulaceae, a krompir Solanum tuberosum pripada familiji Solanaceae. Za gajenje slatkog krompira potrebni su određeni klimatski uslovi i pravilan odabir zemljišta.

Objavio oliveras pročitaj više

PSS Vrbas: Zamena za mleko u ishrani teladi

Mart
26

Od desetog do dvadesetog dana je postepen prelaz sa punomasnog mleka na zamenu za mleko. Počev od dvadesetog dana pa sve do kraja mlečne ishrane 60-og dana, telad dobijaju samo zamenu i to u dva obroka ujutro i uveče do kraja napajanja. Kad su u pitanju zamene za mleko treba da se koriste samo  odgovarajućeg kvaliteta. I ako su jeftinije od svežeg mleka, smatra se da ne treba koristiti veće količine od 6 litara dnevno.

Objavio aleksandarr pročitaj više
Objavio jelenai pročitaj više
Objavio jelenai pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke