Preporuke

Sušena jabuka

Maj
21

Preporuka je da se suše sorte jabuka sa većim sadržajem kiselina, pri čemu se vodi računa da se u osušenom proizvodu dobije harmoničan odnos šećera  i kiselina. Sadržaj suve materije ne  bi trebalo da je ispod 12%.

Objavio violetams pročitaj više

Organska peciva

Maj
20

Organska peciva predstavljaju  mega trend u EU. Međutim, proizvodnja organskih proizvoda je zahtevnija od konvencionalne proizvodnje. Konkretno, nizak  sadržaj proteina u brašnu i ograničenja u upotrebi aditiva predstavljaju izazov za pekare. Enzimi bez GMO su ključni faktor u optimizaciji organskih brašna. 

Objavio violetams pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

Proizvodnja endivije

Maj
17

   Endivija je salata specifičnog ukusa, niske energetske vrednosti , bogata mineralnim materijama, posebno kalijumom, fosforom, gvožđem, vitaminom C i beta karotenom. Sadrži jabučnu i limunsku kiselinu koje joj uz gorčinu daju prijatan ukus.

Objavio oliveras pročitaj više

Gajenje bosiljka

Maj
17

        Bosiljak je poreklom iz oblasti oko Sredozemnog mora, ali se gaji u evropskim i vanevropskim zemljama.Bosiljak se najviše gaji u Francuskoj i Italiji , dok je u našem regionu njegova proizvodnja  trenutno zastupljena na manjim površinama . Poslednjih godina potražnja za ovom biljkom raste.

       Bosiljak je biljka umereno tople klime.Toplota i velika vlažnost za vreme nicanja i intenzivnog porasta odgovaraju za njegovo uspevanje.Mrazeve ne podnosi.Dobro uspeva na dubokim, plodnim i strukturnim zemljištima.

     

      Plodored

Objavio jelenai pročitaj više

Međuredna kultivacija soje

Maj
16

Mere nege soje su jedan od neophodnih preduslova za uspešnu proizvodnju soje. Ako je od osnovne obrade do setve sve urađeno blagovremeno i kvalitetno, mere nege je mnogo lakše primeniti. Nega podrazumeva mehaničkoi hemijsko suzbijanje korova, zaštita useva od štetočina kao i navodnjavanje useva soje.U proizvodnji soje veoma je važno suzbijanje korova. Korovi višestruko negativno deluju na visinu prinosa soje: konkurišu biljkama soje u hrani i vodi, povećavaju zasenčenost, otežavaju žetvu soje i smanjuju kvalitet zrna. Protiv korova primenjuju se mehaničke i hemijske mere borbe.

Objavio jelenai pročitaj više

Međuredna kultivacija soje

Maj
16

Mere nege soje su jedan od neophodnih preduslova za uspešnu proizvodnju soje. Ako je od osnovne obrade do setve sve urađeno blagovremeno i kvalitetno, mere nege je mnogo lakše primeniti. Nega podrazumeva mehaničkoi hemijsko suzbijanje korova, zaštita useva od štetočina kao i navodnjavanje useva soje.U proizvodnji soje veoma je važno suzbijanje korova. Korovi višestruko negativno deluju na visinu prinosa soje: konkurišu biljkama soje u hrani i vodi, povećavaju zasenčenost, otežavaju žetvu soje i smanjuju kvalitet zrna. Protiv korova primenjuju se mehaničke i hemijske mere borbe.

Objavio jelenai pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Virusi na strnim žitima

Maj
15

Poslednjih dana proizvođači u Sremu se žale na propadanje strnih žita. Vizuelnim pregledom useva  utvrđeno je da se radi o virusu žute patuljavosti ječma (BYDV).

Objavio senka pročitaj više

Bolesti šumskog drveća

Maj
14

Bolesti i štetočina šumskih vrsta

Prvenstveni cilj zaštite šuma je očuvanje ekološke ravnoteže prirode. Štetočine i bolesti koji se javljaju na šumskom drveću značajno smanjuju korisnu vrednost šuma i skraćuju vek biljaka. Zbog globalne promene klime i zbog nesavesnog vođenja brige o šumama, kao i divlja seča šume, šume su sve više ugrožene. Smenjenje lisne površine ima najveći značaj.Uzrok defolijacije mogu biti štetni insekti i prouzrokovači bolesti.

Objavio martab pročitaj više
Objavio jelenai pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke