Događaji

Naslov Tema Objavljeno
121 Održan dan polja ozimih useva u PSS VRŠAC Ratarstvo 05/06/2019
122 PSS Vrbas - Dan polja se odlaže za 10.06. Ratarstvo 05/06/2019
123 PSS Sombor- plamenjača paradajza Bolesti 04/06/2019
124 Radionica U B.Sokolcu Ratarstvo 04/06/2019
125 Radionica u Gornjoj Rogatici Voćarstvo i vinogradarstvo 04/06/2019
126 PSS Zrenjanin- Održana radionica u Neuzini Voćarstvo i vinogradarstvo 04/06/2019
127 Pss Sremska Mitrovica DIDYMELLA APPLANATA Bolesti 03/06/2019
128 PSS SENTA - Održana radionica u KANJIŽI 31.05.2019. Mehanizacija, oprema i objekti 03/06/2019
129 PSS SENTA - Održana radionica u MALIM PIJACAMA 30.05.2019. Mehanizacija, oprema i objekti 03/06/2019
130 PSS Zrenjanin: Održana radionica u Zrenjaninu Ratarstvo 01/06/2019
131 PSS Vrbas - Pozivnica za dan polja Ratarstvo 30/05/2019
132 PSS Zrenjanin: Održana radionica u Elemiru Ratarstvo 30/05/2019
133 PSS Zrenjanin: Održana radionica u Jarkovcu Ratarstvo 29/05/2019
134 PSS Zrenjanin: Održana radionica u selu Stajićevo Ratarstvo, Bolesti, Korovi, Štetočine 29/05/2019
135 ZNAČAJ MEĐUREDNOG KULTIVIRANJA KUKURUZA Ratarstvo 29/05/2019
136 Pss Sremska Mitrovica PRAVILNA PRIHRANA OKOPAVINA Ratarstvo 29/05/2019
137 Pss Sremska Mitrovica Proređivanje plodova jabuke Voćarstvo i vinogradarstvo 28/05/2019
138 PSS Sremska Mitrovica - Radionica u Ašanji Ratarstvo, Bolesti, Štetočine 27/05/2019
139 PSS Sremska Mitrovica - Radionica u Vašici Ratarstvo, Bolesti, Štetočine 27/05/2019
140 Održano predavanje u Bačkoj Topoli Ratarstvo 27/05/2019

Stranice