Događaji

Naslov Tema Objavljeno
121 PSS Subotica:Održano predavanje u Đurđinu Ratarstvo, Bolesti, Korovi, Štetočine, Agroekonomija 24/01/2020
122 PSS Subotica:Održano predavanje u Bajmoku Ratarstvo, Bolesti, Korovi, Štetočine, Agroekonomija 24/01/2020
123 PSS Subotica:Održano predavanje na Kelebiji Ratarstvo, Mehanizacija, oprema i objekti, Agroekonomija 24/01/2020
124 PSS Kikinda: Održano predavanje u Kikikinda Voćarstvo i vinogradarstvo 24/01/2020
125 PSS Vrbas - glodari Ratarstvo 23/01/2020
126 PSS Zrenjanin: Održano predavanje u Banatskom Višnjićevu Ratarstvo 23/01/2020
127 PSS Vrbas - održano predavanje u Kucuri Ratarstvo 22/01/2020
128 PSS Vrbas - održano predavanje u Kucuri Bolesti, Korovi, Štetočine 22/01/2020
129 Odrzano predavanje u Kovinu Bolesti 21/01/2020
130 PSS Vrbas - Održano predavanje u Nadalju Ratarstvo 21/01/2020
131 PSS Vrbas - Održano predavanje u Bačkom Gradištu Ratarstvo 21/01/2020
132 PSS Kikinda : Uticaj temperature na gajenje vinove loze Voćarstvo i vinogradarstvo 20/01/2020
133 PSS Zrenjanin: Održano predavanje u Banatskom Karađorđevu Ratarstvo 16/01/2020
134 PSS Kikinda : Rezidba vinove loze Voćarstvo i vinogradarstvo 15/01/2020
135 PSS Vrbas- cikade na pšenici Štetočine 23/12/2019
136 PSS Vrbas - Održana radionica u Turiji Ratarstvo 22/10/2019
137 PSS Subotica:Raspisan Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima Agroekonomija 21/10/2019
138 ŠTETOČINE ULJANE REPICE - 1 Štetočine 18/10/2019
139 Zaštita semena pšenice i ječma od prouzrokovača oboljenja koja se prenose semenom Ratarstvo, Bolesti 18/10/2019
140 PSS Subotica: Osnovana ZZ."Panonija Organik" Organska i integralna poljoprivreda 17/10/2019

Stranice