Događaji

Naslov Tema Objavljeno
21 PSS Vrbas - održana radionica u Ruskom Krsturu Bolesti 25/06/2020
22 Održana Radionica u Neuzini Ratarstvo 23/06/2020
23 Rak voćaka i vinove loze Bolesti 22/06/2020
24 Bolesti borovnice Bolesti 22/06/2020
25 Šta su korovi? Korovi 22/06/2020
26 PSS Subotica: Radionica Korovi 22/06/2020
27 PSS RUMA-ODRŽANA RADIONICA U RUMI Korovi 19/06/2020
28 PSS Vrbas - Održana radionica u Vrbasu Ratarstvo 19/06/2020
29 PSS Vrbas - održana obuka Korovi, Štetočine, Govedarstvo 19/06/2020
30 PSS Zrenjanin-Održana radionica na oglednom polju na Zlatici Ratarstvo 17/06/2020
31 PSS Vrbas - prikaz novog herbicida Korovi 17/06/2020
32 PSS Sombor- Radionica u Apatinu Povrtarstvo 16/06/2020
33 Pss Sremska Mitrovica Održana radionica u Ležimiru Voćarstvo i vinogradarstvo 15/06/2020
34 PSS Zrenjanin-Održana radionica na oglednom polju na Zlatici Ratarstvo 15/06/2020
35 Pss Sremska Mitrovica Održan Dan polja Ratarstvo 15/06/2020
36 PSS Subotica: Obilazak strnih žita 2020.godine Ratarstvo 15/06/2020
37 PSS Bačka Topoola Održana radionica Ratarstvo, Povrtarstvo, Voćarstvo i vinogradarstvo, Lekovito bilje i cveće, Bolesti, Korovi, Štetočine 15/06/2020
38 PSS Sombor-Đubrenje i prihrana krompira Povrtarstvo 15/06/2020
39 Jabukine ose (Hoplocampa testudinea) Štetočine 12/06/2020
40 PSS SENTA - Održana je radionica u SANAD 12.06.2020. Mehanizacija, oprema i objekti 12/06/2020

Stranice