uljana repica-aktuelnosti

pregledom parcela u subotičkom ataru utvrđena je relativno visoka brojnost repičinog sjajnika/Meligethes aeneus/-u proseku 6 imaga po cvasti

na parcelama gde se utvrdi ovolika brojnost potrebno je izvršiti hemijsku zaštitu preparatima registrovanim za suzbijanje sjajnika-fastac10ec, talstar 10ec, decis 2,5ec, zolone liquide, nurelle-d

tretiranje je potrebno izvršiti pre početka cvetanja