uljana repica

Obaveštenje

Velika brojnost repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na uljanoj repici - 10-15 imaga po cvetnoj rozeti na području Južne Bačke i Južnog Banata