Erwinia amylovora

Vremenske prilike pogoduju širenju bakterijske plamenjače jabučastih voćaka. Potrebno je pregledati voćke, mehaničko otkloniti zaražene grane 30-40 cm od vidljivih simptoma, dezinfikovati rane i pribor za rad tokom rezidbe. Ako je grad oštetio zasad, preporučuje se i hemijska zaštita u roku od 24 sati.