Enološka stanica Vršac

Vladimir Čejić

V  L  A  D  I  M  I  R          Č  E  J  I Ć    
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.11.1974.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/837-813
- poslovni mobilni: 069/320-3012, 064/1107-612
- E-mail: vladimir.cejic@enoloskastanica.com, vceja1@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizacija:  
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, dipl. ing. prehrambene tehnologije biljnih proizvoda
- srednja škola: Srednja hemijska škola, Vršac
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Letnja škola tečne hromatografije (Hemtek - Prirodno matematički fakultet - Beograd; 2008.)
 • Kurs:
 1. Validacija metoda u laboratorijskoj praksi;
 2. Greške u kvantitativnim merenjima;
 3. Određivanje performansi metoda merenja;
 4. Prikupljanje podataka za određivanje karakteristika izvođenja (performansi metode); 5.Izveštaj o validaciji metode; ( Enološka stanica Vršac, Predavači: Nenad Kostić, spec.san.hem.; Marija Rakičević, dipl.hem – 2009)
 • Obuka i testiranje za senzorno ocenjivanje (Tehnološki fakultet - Novi Sad 2009.)
 • Kurs:
 1. Uvod u mernu nesigurnost;
 2. Greške i sledljivost;
 3. Primenjena statistika;
 4. Nordtest koncept;
 5. Eurahem koncept;
 6. Značaj procene merne nesigurnosti (Enološka stanica Vršac, Predavači: Nenad Kostić, spec.san.hem.; Marija Rakičević, dipl.hem – 2009.)
 • Kurs za interne provere ISO/IEC 17025 i 17020 (Enološka stanica Vršac, kurs održali Konsultantska kuća Q-EXPERT; Predavači: Prof.dr.Nikola Vujanović FCQI i Mr. Nebojša Erić - 2010.)
 • Obrada rezultata međulaboratorijskog ispitivanja (Enološka stanica Vršac, Predavači: Nenad Kostić, spec. san. hem.; Marija Rakičević, dipl.hem – 2010.)
 • Seminar: ’’Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovanje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta’’ (Apatin, Banja ’’Junaković’’ Organizator: Pokrajinski sekretarijat za PViŠ AP Vojvodine - 2011.)
 • Seminar: Procena parametara validacije i revalidacije analitičkih metoda (Enološka stanica Vršac – 2011.)
 • Seminar: V Seminar i V konferencija savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine (Vršac; Hotel ’’Srbija’’ Organizator: Pokrajinski sekretarijat za PViŠ AP Vojvodine – 2011.)
 • Seminar: VI Seminar i VI konferencija savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine (Subotica; Hotel ’’Patria’’ Organizator: Pokrajinski sekretarijat za PViŠ AP Vojvodine – 2012.)
 • SRPS EN 45011 Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda (2012, Enološka stanica Vršac).

Savetovanja na kojima sam učestvovao kao predavač:

 • Predavanja u okviru savetodavnih projekata poljoprivrednih stručnih službi AP Vojvodine; Teme:
 1. "Problemi pri proizvodnji rakija u poljoprivrednim gazdinstvima i njihovo prevazilaženje"
 2. "Vinifikacija – sprečavanje i otklanjanje mana vina" (mesne zajednice sa teritorije opštine Vršac, Plandište i Bela Crkva - 2010; 2011; 2012; 2013.)
 • Tema: "Problemi pri proizvodnji rakija u poljoprivrednim gazdinstvima i njihovo prevazilaženje" (Poljoprivredna škola "Vršac"- 2012.)
 • Tema:  "Predstavljanje rezultata senzorne analize takmičenja Sv. Trifun"(Poljoprivredna škola "Vršac" - 2013.)
 • Tema: "Vinifikacija – sprečavanje i otklanjanje mana vina" (Udruženje vinogradara i vinara ''Kumovi vinogradi'' Alibunar – 2013.)
Profesionalni period: 
 
2006. Enološka stanica Vršac d.o.o.
 
Specijalna znanja i iskustva:

Postavljen na zvaničnu listu ocenjivača vina republike srbije  (‘’Pravilnik o listi ocenjivača vina  i visini nadoknade za rad ocenivača’’ “Sl. glasnik RS”, br. 31/2012)

Ocenjivanja na kojima sam učestvovao kao član komisije:

 1. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XI sajma Temerin (2008.)
 2. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac, (2008.)
 3. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XII sajma Temerin (2009.)
 4. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2009.)
 5. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2009.)
 6. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XIII sajma Temerin (2010.)
 7. Ocenjivanje vina X Dani vina Iđoš (2010.)
 8. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2010.)
 9. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2010.)
 10. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XIV sajma Temerin (2011.)
 11. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2011.)
 12. Ocenjivanje vina XI Dani vina Iđoš (2011.)
 13. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2011.)
 14. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XV sajma Temerin (2012.)
 15. I međunarodni festival vina Alibunar (2012.).
 16. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2012.)
 17. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2012.)
 18.  III Vojvođanski sajam rakija i VIII Temerinski sajam rakija Temerin (2012.)
 19. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XVI sajma Temerin (2013.)
 20. II međunarodni festival vina Alibunar (2013.).
 21. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2013.)
 22. Ocenjivanje vina XIII Dani vina Iđoš (2013.)
 23. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2013.)
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: 
 • Ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane biljnog porekla i predmeta opšte upotrebe
 • Senzorno ispitivanje vina,  hrane biljnog porekla i predmete opšte upotrebe.
 • Pružanje savetodavnih usluga proizvođačima vina i rakija
 • Rad na analitičkim sistemima AAS i HPLC
 • Kontrola proizvodnje vina sa zaštićenim geografskim poreklom na teritoriji Vojvodine i uzorkovanje finalnog proizvoda (2008)
 • Uzorkovanje ( sitnozrnastih, krupnozrnastih, tečnih proizvoda i gotovih proizvoda) u transportnim sredstvima, skladištima i proizvodnji
 • Proveravač u sertifikacionom telu
Lične osobine:

Komunikativan, svestran, inovativan, samostalan, tolerantan. Spreman na saradnju i timski rad. Zainteresovan za najrazličitije oblasti nauke, tehnike i društvenih zbivanja naročito za oblast tehnologije proizvodnje vina, kontrole kvaliteta vina i promociju vinske kulture. Sklon  samokritičnosti i teži ka ličnom usavršavanju na profesionalnom i društvenom planu.

Sposobnosti:  MS Office, internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije