Poljoprivredna stručna služba VRBAS

Poljoprivredna stručna služba "Vrbas" d.o.o.

Adresa: 21460 Vrbas, Kucurski put bb
tel/fax: 021/705-421, 704-739
PIB:101419154
T.R. 340-1759-85 Erste banka
MB: 08079147
e-mail: info@agrozavod.com  
direktor: dipl.ing. Milan Bjelica

Sadašnja poljoprivredna stručna služba Vrbas je formirana davne 1959. godine kao stanica za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Svojim radom pokriva opštine Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej gde je u privatnom i društvenom vlasništvu 142.000 ha obradivih površina.

Posedujemo opremljene agropedološku, semensku i fitosanitarnu laboratoriju.

Struktura zaposlenih je sledeća: 3 dipl.inž. ratarstva i povrtarstva, 4 dipl.inž. zaštite bilja, 1 dipl.inž. stočarstva, 2 dipl.inž. hemije i 3 poljoprivredna tehničara.

U okviru posla: postavljamo makro i mikro oglede svih biljnih vrsta, oglede sa pesticidima i herbicidima, kontrolu proizvodnje semena na njivi i laboratoriji, N-min i NPK analize zemljišta i kvalitet veštačkih đubriva. Vršimo kontrolu rasadničke proizvodnje.

Prognozna služba prati razviće i pojavu štetnih organizama i daje preporuke za prskanje.

U okviru stočarske proizvodnje vrši matičenje i kontrolu produktivnosti svih vrsta domaćih životinja, izbor grla za sajam. Radi na formiranju udruženja odgajivača domaćih životinja. Daje preporue i tablice za ishranu. I mnoge druge poslove.