Poljoprivredna stručna služba SOMBOR

Poljoprivredna stručna služba "Sombor"

Adresa: 25100 Sombor, Staparski put 35
tel: 025/5412488
web: www.agroinstitut.co.rs
e-mail: agroso@open.telekom.rs
direktor: dipl. ing. Vladimir Sabadoš
PE PDV: 136272529
PIB: 100273323
Mat.broj: 08067864
Šifra delatnosti: 74130
Tekući račun: 355-1014097-48 Vojvođanska banka
160-9642-56 Banka Intesa
105-85142-04 AIK Banka

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom.


Osnovni oblici delatnosti:

  • Poslovi savetodavne službe u oblasti biljne i stočarske proizvodnje rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

  • Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

  • Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

  • Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih.

  • Izvođenje ogleda i prezentacija rezultata na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, i to ogleda iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora i drugo.

U okviru Poljoprivredne stručne službe Sombor postoje i tri dobro opremljene laboratorije koje vrše sledeće usluge:

  • Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

  • Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

  • Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Osim ovih aktivnosti koje su napred nabrojene, preduzeće se sve više angažuje i na drugim oblicima unapređenja i popularizacije poljoprivredne proizvodnje, kao najznačajnije privredne grane ovog kraja.

Preuzmite prezentaciju RURALNI I AGRO-TURIZAM NA PODRUČJU SOMBORA