Poljoprivredna stručna služba SREMSKA MITROVICA

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SREMSKA MITROVICA
Poljoprivredna stručna služba "Sremska Mitrovica" d.o.o.

Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 22
tel/fax: 022/626-261,022/625-278, fax: 022/624-244
PIB:100791795
T.R. 160-44696-42 Banka Intesa, 840-340723-48 Trezor
MB:08014108
e-mail: suviczarko@psssm.co.rs 
V.D.direktora: dipl. ing. stočarstva, Žarko Suvić

V. D. direktora:dipl. ing. stočarstva, Žarko Suvić
tel: 022/626-261, mob:064/85-89-640
e-mail:suviczarko@psssm.co.rs

SAVETODAVCI:

Dr Katica Škrbić
tel: 022/623-987, mob:064/85-89-602
e-mail: k.skrbic@psssm.co.rs

dipl.ing. Radislav Kovačević
tel:022/623-321, mob:064/85-89-612
e-mail: r.kovacevic@psssm.co.rs

dipl.ing. Mirjana Tojagić Milovanović
tel:022/624-975, mob:064/85-89-605
e-mail: m.mtojagic@psssm.co.rs

dipl. ing. Zoran Martinović
tel:022/623-321, mob:063/77-39-573
e-mail: z.martinovic@psssm.co.rs

dipl.ing. Željko Graovac
tel:022/623-987, mob:064/85-89-611
e-mail: z.graovac@psssm.co.rs

dipl.ing. Senka Mišković
tel:022/626-099, mob:064/85-89-613
e-mail: senkamiskovic@yahoo.com

mr Vladimir Marić
tel:022/626-099, lok. 105, mob:064/85-89-606
e-mail:v.maric@psssm.co.rs

 

 

O SLUŽBI

Poljoprivredna stručna služba "Sremska Mitrovica "d.o.o. Sremska Mitrovica sa različitim oblicima organizovanja, radi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje u Sremu punih 64 godine. Tokom svih tih godina stručnjaci PSS su svojim radom obuhvatali čitavo područje Srema.

 • 1948. godine osniva se Inspektorat zaštite bilja za Srem u Sremskoj Mitrovici i ta godina se smatra godinom osnivanja Poljoprivredne službe u Sremu.
 • 1952. godine Inspektorat prerasta u Reonsku stanicu za zaštitu bilja
 • 1956. godine osnovana je Sreska poljoprivredna stanica
 • 1965. godine osnovana je Poljoprivredna stanica
 • 1981. osnovan je Poljoprivredni institut ‘’Dr Petar Drezgić‘’,  po imenu poznatog akademika, naučnika i profesora. Od tada je nastupio period naučne i stručne aktivnosti Institutana unapređenju poljoprivredne proizvodnje u Sremu.
 • Od marta 2009. godine DP PI "Dr Petar Drezgić " Sremska Mitrovica postaje naše privredno društvo u državnoj svojini i nastavlja da radi pod nazivom Poljoprivredna stručna služba "Sremska Mitrovica" d.o.o. Sremska Mitrovica.

KADROVSKA STRUKTURA

PSS Sremska Mitrovica d.o.o.  ima 36 zaposlena radnika, od toga:

 • 1 doktor nauka
 • 2 magistra
 • 13 diplomiranih inžinjera + 1 agroekonomista 
 • 19 tehničkih sradnika i pomoćnog osoblja

OSNOVNI OBLICI DELATNOSTI

 • Poljoprivredna savetodavna služba
 • Poljoprivredne laboratorije 
 • Fitosanitarna (po ovlašćenju)
 • Semenska (akreditovana)
 • Pedološka (akreditovana)
 • Kontrola proizvodnje semenskih useva na teritoriji Srema
 • Naučno - istraživački rad (ogledi u kojima se ispituju sorte, hibridi, đubriva, pestcidi, tolerantnost sorti na štetne agense)
 • Prognozno -izveštajna služba

Savetodavna služba PSS Sremska Mitrovica obuhvata četiri opštine:
Sremska Mitrovica, Šid, Pećinci, Stara Pazova sa 69 naseljenih mesta na 153.000 ha obradive površine. Setvena struktura po opštinama je slična i najčešće se gaje strna žita, kukuruz, uljane kulture, krmno bilje, šećerna repa, duvan i povrće. Proizvodnja voća i vinove loze postaje sve interesantnija na padinama Fruške gore dela teritorije koju pokriva naša stručna služba.
Specifičnost proizvodnje povrća u otvorenom i zatvorenom prostoru naročito je  izražena u Mačvanskom delu  u opštinama Sremska Mitrovica i Pećinci zbog tradicije, specifičnih zemljišnih uslova i blizine velikih gradova.   
                                             
Naseljena mesta opštine Sremska Mitrovica: Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac, Šuljam.  Broj gazdinstava 29.896.

Naseljena mesta opštine Šid: Batrovci, Adaševci, Bačinci, Berkasovo, Bikić Do, Bingula, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Erdevik, Ilinci, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Molovin, Morović, Privina Glava, Sot, Šid.   Broj gazdinstava  13.576.

Naseljena mesta opštine Pećinci: Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište, Šimanovci. Broj gazdinstava  6.860.

Naseljena mesta opštine Stara Pazova: Belegiš, Vojka, Golubinci, Krnješevci, Nova Pazova, Novi Banovci, Stara Pazova, Stari Banovci, Surduk. Broj gazdinstava  21.734.

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA SLUŽBA

RAD  SAVETODAVACA

 • 6 SAVETODAVACA - od toga 3 savetodavaca ratarsko-povrtarskog smera;
 • 2 savetodavca zaštite bilja; 1 savetodavac stočarskog smera

Rad savetodavaca kod odabranih gazdinstava na unapređenju proizvodnje je

U biljnoj  proizvodnji:

 • prati se proizvodnja kod proizvođača i efekat primenjene tehnologije
 • edukacija proizvođača na  predavanjima
 • putem poljskih makro i mikroogleda, godišnje se ispituje veliki broj sorti i hibrida:strnih žita, kukuruza, šećerne repe, soje i ostalih useva.
 • najrodnije proverene sorte i hibridi preporučuju se u proizvodnju
 • uvode se novi pristupi u tehnologiji gajenja  biljaka otpornih ili tolerantnih na bolesti
 • uvode se metode racionalne ishrane gajenih biljaka putem kontrole plodnosti zemljišta
 • obezbeđuje se zaštita biljaka od bolesti, štetočina i korova
 • predlažu se rešenja za probleme nastale kao posledica klimatskih ili drugih pojava

U stočarskoj  proizvodnji:

 • edukacija proizvođača na radionicama i  predavanjima
 • osavremenjavanje rasnog sastava
 • primena programa mera selekcije i reprodukcije
 • uvođenje novih tehnologija u proizvodnju
 • povećanje kvaliteta i kvantiteta proizvodnje uz pozitivne ekonomske     efekte
 • rešavanje problema proizvodnje sa konkretnim savetima i uslugama uz konstantno praćenje rezultata
 • organizovanje poljoprivrednih proizvođača – formiranje udruženja, zadruga i njihov značaj

POLJOPRIVREDNE LABORATORIJE

SEMENSKA LABORATORIJA

Semenska laboratorija je akreditovana 2006 godine (ATS 01-182) i bavi se ispitivanjem semena poljoprivrednog bilja.

 

PEDOLOŠKA LABORATORIJA

Pedološka laboratorija je akreditovana 2006. godine i bavi se ispitivanjem kontrole plodnosti i kvaliteta zemljišta. Na osnovu analize zemljišta na osnovne parametre plodnosti  proizvođači dobijaju preporuke za racionalno đubrenje gajenih useva u cilju postizanja visokih i stabilnih prinosa, dobrog kvaliteta i ekonomičnosti proizvodnje.

FITOSANITARNA LABORATORIJA

Fitosanitarna laboratorija je počela sa radom 2006. godine i bavi se ispitivanjem zdravstvenog stanja semena krmnog bilja i uljanih kultura (po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede RS), kao i ispitivanjem zdravstvenog stanja biljaka u polju (bioklinika).


 

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Od istraživačkih ogleda najznačajniji su ogedi u kojima se ispituju sorte, hibridi, đubriva, pestcidi, tolerantnost sorti na štetne agense. Rezultati tih ogleda se objavljuju i sve što je pozitivno primenjuje se u praksi.

Ogledi PSS Sremska Mitrovica - prezentacija istih proizvođačima

PROGNOZNO IZVEŠTAJNA SLUŽBA

Prognozno izveštajnim poslovima PSS Sremska Mitrovica bavi se od svog osnivanja, a od 2010. godine radi u sastavu Prognozno izveštajne službe Autonomne Pokrajine Vojvodine.