PSS Institut Tamiš PANČEVO

PSS Istitut Tamiš Pančevo

Adresa: 26000 Pančevo, Novoseljnski put 33
tel/fax: 013/313-092, 373-002
web: www.institut-tamis.co.rs
e-mail: intam@panet.rs, instituttam@open.telekom.rs
PIB: 101052223
T.R. 160-42759-33 Banca Intesa
Š.D. 7211
MB: 8047642  

PSS Institut “Tamiš” je društveno preduzeće za istraživačko razvojne usluge u privrednim delatnostima, osnovan je 1956. kao poljoprivredna stanica, a od 1994. dobija status Instituta. PSS Institut “Tamiš” posluje kao stručna služba na teritoriji četiri opštine - Pančevo, Alibunar, Kovačica i Opovo. Ukupna oranična površina u ove četiri opštine je 159.000 ha. U sastavu Instituta od osnivanja se nalazi ogledno polje na kome se izvode različite vrste sortnih i agrotehničkih ogleda od kojih su pojedini naučni projekti Ministarstva za nauku kao i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Institut teži kontinuiranom usavršavanju saradnika, tako da smo prisutni na svim seminarima i sajmovima kako u zemlji tako i u inostranstvu. Vrlo smo inventivni u uvodjenju i korišćenju novih tehnologija.

 

 

PSS Institut »Tamiš« organizovan je po sektorima:

 

SEKTOR ZA SAVETODAVSTVO

Ovaj sektor čini 8 savetodavaca agronomskog profila i administrator Portala savetodavne službe Vojvodine.

 

SEKTOR ZA BILJNU PROIZVODNJU

U svom sastavu sektor ima zaposlene kadrove koji pružaju usluge iz oblasti tehnologije proizvodnje ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljnih vrsta. Zastupljeni su specijalisti za tehnologiju proizvodnje svih biljnih vrsta, specijalisti za pružanje usluga iz oblasti zaštite bilja i specijalista za eksploataciju i održavanje poljoprivredne tehnike.
Trenutno specijalističkim kadrovima pokriva sledeće oblasti:
1) tehnologija proizvodnje strnih žita
2) tehnologija proizvodnje kukuruza
3) tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta
4) tehnologija proizvodnje šecerne repe
5) tehnologija proizvodnje povrća
6) tehnologija proizvodnje krmnog bilja
7) zaštita bilja (praćenje i suzbijanje korova, bolesti štetočina) sa tri saradnika
8) eksploataciju i održavanje poljoprivredne tehnika.
Celokupna aktivnost se sastoji od pre svega savetodavnog i istraživacko-oglednog rada. Savetodavna uloga sektora za biljnu proizvodnju proizilazi iz preuzetih obaveza područne poljoprivredne stručne službe.

 • Iznalaze se najoptimalnija tehnološka rešenja u gajenju poljoprivrednog bilja,
 • Iznalazi se adekvatna i optimalna primena pesticida za suzbijanje bolesti, štetočina i korova u gajenim usevima.
 • Obavlja se racionalizacija i optimizacija u eksploataciji poljoprivrednih mašina.
  Na parcelama oglednog polja sprovode se brojni agrotehnički i sortni ogledi na osnovu kojih se dobijaju rezultati koji se kasnije prenose na široku proizvodnu praksu. Kao sastavni deo oglednog rada je i organizovanje brojnih manifestacija (dani polja), na kojima su prezentirani ogledi brojnim posetiocima.
 • Ogledno polje sa saradnicima iz biljnog sektora direktno je uključeno u izvodjenje brojnih ogleda državne komisije za priznanje novih sorti i hibrida poljoprivrednog bilja.
 • Saradnjom sa domaćim i svetskim kompanijama iz oblasti selekcije-semenarstva poljoprivrednog bilja, proizvodnje i prometa pesticida i mineralnih djubriva i proizvodnje i prometa poljoprivredne mehanizacije obavljaju se brojna istraživanja čiji rezulatati nalaze svoju implementaciju na poljima ovog dela južnog Banata.
  Stručni saradnici sektora za biljnu proizvodnju, na području delovanja stručne službe obavljaju redovnu stručnu kontrolu nad proizvodnjom semena i zdravstvenu kontrolu useva za proizvodnju semena poljoprivrdnog bilja i izvoza.

SEKTOR ZA STOČARSTVO

Sektor za stočarstvo svojim stručnim delovanjem takodje pokriva sve četiri prethodno pomenute opštine kao i sve vrste i kategorije domaćih životinja koje se u njima gaje. Saradnici za stočarstvo su specijalizovani za pojedine vrste životinja što se može smatrati odredjenom specificnošću u odnosu na druge stručne poljoprivredne stanice.
Stručne usluge koje u okviru svojih zaduženja, stručni saradnici sa dosta uspeha, pružaju trećim licima, do sada su se prvenstveno odnosile na oblast

 • ishrane,
 • selekcije i matičenja,
 • reprodukcije,
 • pružanja tehničkih rešenja kod renoviranja farmi i
 • kompletne tehnologije vodjenja farmi.

Težište saradnje u vremenu iza nas bilo je na velikim farmama, po kojima je naš region bio godinama prepoznatljiv. Aktuelne promene u vlasničkim odnosima uticale su u poslednje vreme a svakako sve više u vremenu pred nama, da se lagano sa velikih sistema težište našeg rada prebaci na individualna farmerska gazdinstva. Dragocena iskustva koja smo stekli i još uvek stičemo u savetodavnom radu sa velikim farmama i kompanijama, biće od neprocenjive važnosti pri pružanju stručnih saveta malim i srednjim farmerima.
Sva stečena znanja farmerima plasiramo preko medija, individualnim obilascima gazdistvu, pisanjem brošura kao i putem zimskih predavanja

LABORATORIJA "TAMIŠ AGROLAB"

Akreditovana laboratorija po zahtevima standarda JUS ISO/IEC 17025 za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u Rešenju o akreditaciji br.01-004/1. Akreditacija je dodeljena 2001-04-03 i ponovo ocenjena 2006-03-30 i važi do 2011-03-30.
Laboratorija »Tamiš agrolab« sastoji se iz pet organizacionih celina

Iispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja

 • kvalitet semena poljoprivrednog bilja
 • zdravstvena ispravnost semena poljoprivrednog bilja

Ispitivanje zemljišta

 • ispitivanje plodnosti zemljišta-hemijske analize
 • fizicke karakteristike zemljišta

Hemijska ispitivanja

 • životne namirnice biljnog porekla
 • kafa, alkoholna pića, vina, osvežavajuća bezalkoholna pića.
 • pekarski proizvodi, testenine, brzo smrznuta testa,
 • pšenica kao sirovina za mlinsku industriju u prometu i skladištu,
 • mlinski proizvodi od pšenice, kukuruz kao sirovina za industrijsku preradu i stočnu hranu,
 • nus proizvodi mlinske industrije, kukuruz i mlinski proizvodi za neposrednu ljudsku potrošnju,
 • pirinač i sirće
 • stočna hrana
 • komponente i gotove smeše
 • seme uljarica soja, suncokret i uljana repica

Fitosanitarna ispitivanja

 • seme poljoprivrednog bilja - zdravstvena ispravnost

Ispitivanje nematoda

 • zemljište i biljni materijal

Laboratorija »Tamiš agrolab« ovlašćena je od strane Ministarstva poljoprivrede za obavljanje poslova kontrole kvaliteta vina, rakije od šljiva i ostalih fermentisanih i alkoholnih pića u izvozu po rešenju br. 320-13-01462/2004-04. Ocenjivanjem 2006. proširen je obim akredititacije za ispitivanje mlečne masti u mleku.