Poljoprivredna stručna služba BAČKA TOPOLA d.o.o.

 

Poljoprivredna stručna služba BAČKA TOPOLA d.o.o.

Adresa: Bačka Topola, ul. Glavna 103
tel/fax: 024/714-121, 024/711-100
PIB: 101444078
T.R. 355-1000692-08
e-mail: zupbt@stcable.net
           zupbt@stcable.rs  
web: www.zupbt.co.rs 
direktor: dipl.ing. Dragan Kljajić

 

Poljoprivredna stručna služba Bačka Topola d.o.o. je osnovana 1955. godine kao područna služba sa zadatkom unapredjenja poljoprivredne proizvodnje.

Svoju delatnost kao područna poljoprivredna služba obavlja kroz sedam funkcija i to:

 1. Edukacija, informisanje i davanje stručnih saveta zemljoradnicima i drugim interesnim organizacijama;
 2. Neposredan rad sa odabranim zemljoradničkim gazdinstvima;
 3. Primenjena istraživanja;
 4. Kontrolni poslovi;
 5. Transfer znanja i tehnologije;
 6. Izveštajno-prognozni poslovi i
 7. DDD poslovi u zaštiti bilja, zaštiti žvotinja i zaštiti stanovništva.

Celokupan rad se odvija putem sektora stručnih poslova, a u čijem radu se obavljaju :

 • Poslovi biljne proizvodnje;
 • Poslovi stočarske proizvodnje;
 • Poslovi zaštite bilja, životinja i stanovništva i
 • Poslovi ispitivanja biljnih proizvoda, semena, stočne hrane, voda, zemljišta i djubriva u akreditovanoj labotatoriji za ispitivanja po standardu JUS ISO/IEC 17 025.

Zaposleni u Poljoprivrednoj stručnoj službi Bačka Topola d.o.o. osnovu usmerenja poslovanja i opstanka zasnivaju na:

 • Svojoj MISIJI da unapredjuje poljoprivrednu proizvodnju obavljanjem stručnih i savetodavnih poslova ZA i KOD svojih KORISNIKA;
 • Svojoj VIZIJI organizacije, kadrovske strukture, poslovnim programima, odredjenim i podsticajnim ciljevima poslovanja ciji rezultati obezbedjuju opstanak, ugled i razvoj;
 • Svom SISTEMU VREDNOSTI kao što su stručnost, profesionalnost, odgovornost, poverenje, saradnja i politici kvaliteta, koja obezbedjuje vrhunski kvalitet usluga u cilju ispunjavanja zahteva svojih korisnika i drugih zainteresovanih strana, koja se realizuje kroz sledeće ciljeve kvaliteta da se:
  • Ugovorenim uslugama u potpunosti ispune postavljeni zahtevi korisnika;
  • Pružaju usluge vrhunskog kvaliteta;
  • Stalno poboljšava kvalitet usluga i merenjem zadovoljstva korisnika;
  • Stalno poboljšavaju resursi i proširuje asortiman usluga;
  • Motivacijom svih zaposlenih da realizuju ciljeve politike kvaliteta i
  • Očuva i poboljša životna sredina