Poljoprivredna stručna služba

Poljoprivredna stručna služba BAČKA TOPOLA d.o.o.

 

Poljoprivredna stručna služba BAČKA TOPOLA d.o.o.

Adresa: Bačka Topola, ul. Glavna 103
tel/fax: 024/714-121, 024/711-100
PIB: 101444078
T.R. 355-1000692-08
e-mail: zupbt@stcable.net
           zupbt@stcable.rs  
web: www.zupbt.co.rs 
direktor: dipl.ing. Dragan Kljajić

 

Poljoprivredna stručna služba Bačka Topola d.o.o. je osnovana 1955. godine kao područna služba sa zadatkom unapredjenja poljoprivredne proizvodnje.

Svoju delatnost kao područna poljoprivredna služba obavlja kroz sedam funkcija i to:

 1. Edukacija, informisanje i davanje stručnih saveta zemljoradnicima i drugim interesnim organizacijama;
 2. Neposredan rad sa odabranim zemljoradničkim gazdinstvima;
 3. Primenjena istraživanja;
 4. Kontrolni poslovi;
 5. Transfer znanja i tehnologije;
 6. Izveštajno-prognozni poslovi i
 7. DDD poslovi u zaštiti bilja, zaštiti žvotinja i zaštiti stanovništva.

Celokupan rad se odvija putem sektora stručnih poslova, a u čijem radu se obavljaju :

 • Poslovi biljne proizvodnje;
 • Poslovi stočarske proizvodnje;
 • Poslovi zaštite bilja, životinja i stanovništva i
 • Poslovi ispitivanja biljnih proizvoda, semena, stočne hrane, voda, zemljišta i djubriva u akreditovanoj labotatoriji za ispitivanja po standardu JUS ISO/IEC 17 025.

Zaposleni u Poljoprivrednoj stručnoj službi Bačka Topola d.o.o. osnovu usmerenja poslovanja i opstanka zasnivaju na:

 • Svojoj MISIJI da unapredjuje poljoprivrednu proizvodnju obavljanjem stručnih i savetodavnih poslova ZA i KOD svojih KORISNIKA;
 • Svojoj VIZIJI organizacije, kadrovske strukture, poslovnim programima, odredjenim i podsticajnim ciljevima poslovanja ciji rezultati obezbedjuju opstanak, ugled i razvoj;
 • Svom SISTEMU VREDNOSTI kao što su stručnost, profesionalnost, odgovornost, poverenje, saradnja i politici kvaliteta, koja obezbedjuje vrhunski kvalitet usluga u cilju ispunjavanja zahteva svojih korisnika i drugih zainteresovanih strana, koja se realizuje kroz sledeće ciljeve kvaliteta da se:
  • Ugovorenim uslugama u potpunosti ispune postavljeni zahtevi korisnika;
  • Pružaju usluge vrhunskog kvaliteta;
  • Stalno poboljšava kvalitet usluga i merenjem zadovoljstva korisnika;
  • Stalno poboljšavaju resursi i proširuje asortiman usluga;
  • Motivacijom svih zaposlenih da realizuju ciljeve politike kvaliteta i
  • Očuva i poboljša životna sredina

 

Enološka stanica Vršac

Enološka stanica Vršac

Lokacija: 

Poljoprivredna stručna služba KIKINDA d.o.o.

Poljoprivredna stručna služba Kikinda d.o.o.

Adresa: 23300 Kikinda, Kralja Petra I 49
tel/fax: 0230/21-120, 21-121, 22-753, 22-961
PIB: 100579586
MB:08217173
T.R. 165-4830-08
e-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs 
direktor: dipl.ing. Mladen Djuran 

Poljoprivredna stručna služba u Kikindi je osnovana odlukom okružnog Sreskog zadružnog saveza 1956. godine. Svojim aktivnostima pokriva teritorije opština Kikinda i Novi Kneževac, sa ukupno 97358 ha poljoprivrednih površina.

U Poljoprivrednoj stručnoj službi je trenutno zaposleno 15 radnika i to: 10 dipl. inženjera i 5 tehničara. Zaposleni su angažovani u 3 organizacione jedinice:

 1. Služba za laboratorijska ispitivanja
 2. Poljoprivredna savetodavna služba
 3. Služba za kontrolne i proizvodno-uslužne delatnosti

Poljoprivrednu savetodavnu službu čine savetodavci iz oblasti ratarstva i povrtarstva, stočarstva, zaštite bilja i agroekonomije. Zainteresovani poljoprivrednici u ovoj službi mogu potpuno besplatno dobiti stručne savete i informacije o tehničko-tehnološkim, komercijalno-tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje. Savetodavna služba organizuje predavanja i obuke sa temama za koju su poljoprivrednici zainteresovani, kao i o drugim aspektima i problemima koji prate poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici ovde mogu dobiti sve informacije koje se odnose na mere agrarne politike, zakonsku regulativu, udruživanje proizvodjača i sl.
Poljoprivredna savetodavna služba organizuje Dane polja, izložbe stoke kao i stručne ekskurzije i izlete za poljoprivrednike.
Savetodavci pružaju i posebne usluge koje se naplaćuju a to je izrada biznis planova, projekata, vršenje dodatnih detaljnih analiza.

Služba za laboratorijska ispitivanja čine tri nezavisne laboratorije:

 1. Laboratorija za ispitivanje semena - Osposobljena je za uzorkovanje semena, ispitivanje čistoće, mase 1000 semnki, klijavosti, vlage, determinaciju drugog semena i utvrdjivanje zdravstvenog stanja semena. Na zahtev stranke laboratorija ima mogućnost da ispituje semena raznih ratarskih i povrtarskih useva i lekovitog bilja.
 2. Laboratorija za ispitivanje poljoprivrednih proizvoda - vrši hemijska, fizička i mikrobiološka ispitivanja poljoprivrednih proizvoda i to: stočne hrane, mleka i mlečnih proizvoda, žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, semena uljarica kao sirovine za industrijsku preradu i žestokih alkoholnih pića.
 3. Laboratorija za ispitivanje zemlje i djubriva - vrši sledece analize: fizicka ispitivanja zemlje, vodnofizicka ispitivanja zemlje, hemijska ispitivanja djubriva, agrohemijska ispitivanja.
Služba za kontrolne i proizvodno - uslužne delatnosti - ova služba obavlja poslove kontrole proizvodnje semena ratarskih, povrtarskih kultura kao i lekovitog-aromatičnog i ukrasnog bilja, kontrolu dorade semena poljoprivrednog bilja, kontrolu zdravstvenog stanja useva za proizvodnju semena, zdravstveni pregled pošiljaka biljnog porekla namenjenih izvozu, selekciju svih vrsta domaćih životinja i kontrolu produktivnosti grla. Ova služba vodi ratarsku proizvodnju i proizvodnju na ogledima, a takodje raspolaže i kadrom koji radi DDD usluge.

 

Poljoprivredna stručna služba NOVI SAD

Poljoprivredna stručna služba Poljoprivredna stanica "Novi Sad" d.o.o.

Adresa: 21000 Novi Sad, Temerinska 131
tel./fax: 021/478-02-20, 0216412-180
PIB: 100453709
MB: 08024677
T.R. 160-9544-59 Banca Intesa 105-31-913-29 Aik banka
e-mail:poljostanica@pssnovisad.rs
web: www.poljostanica.co.rs
direktor: dipl. ing Milenko Bojić


“Poljoprivredna stručna služba Novi Sad” je društveno preduzeće za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Stručna poljoprivredna služba aktivnosti iz delokruga rada obavlja na teritoriji 9 opština Južnobačkog okruga: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Novi Sad, Temerin, Sremski Karlovci, Žabalj i Titel.
Stručna služba obavlja savetodavne i selekcijske poslove na teritoriji Južnobačkog okruga. Savetodavni poslovi vezani su za edukaciju farmera pružanje stručne i druge pomoći. Savetodavci svoje aktivnosti obavljaju u saradnji sa udruženjima, zadrugama, lokalnom samoupravom. Najaktivniji savetodavni rad obavlja se na odabranim gazdinstvima.
Osnovnu organizacionu strukturu DP Poljoprivredne stanice Novi Sad čine stručne poljoprivredne službe:

 

PSS Institut Tamiš PANČEVO

PSS Istitut Tamiš Pančevo

Adresa: 26000 Pančevo, Novoseljnski put 33
tel/fax: 013/313-092, 373-002
web: www.institut-tamis.co.rs
e-mail: intam@panet.rs, instituttam@open.telekom.rs
PIB: 101052223
T.R. 160-42759-33 Banca Intesa
Š.D. 7211
MB: 8047642  

PSS Institut “Tamiš” je društveno preduzeće za istraživačko razvojne usluge u privrednim delatnostima, osnovan je 1956. kao poljoprivredna stanica, a od 1994. dobija status Instituta. PSS Institut “Tamiš” posluje kao stručna služba na teritoriji četiri opštine - Pančevo, Alibunar, Kovačica i Opovo. Ukupna oranična površina u ove četiri opštine je 159.000 ha. U sastavu Instituta od osnivanja se nalazi ogledno polje na kome se izvode različite vrste sortnih i agrotehničkih ogleda od kojih su pojedini naučni projekti Ministarstva za nauku kao i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Institut teži kontinuiranom usavršavanju saradnika, tako da smo prisutni na svim seminarima i sajmovima kako u zemlji tako i u inostranstvu. Vrlo smo inventivni u uvodjenju i korišćenju novih tehnologija.

 

 

PSS Institut »Tamiš« organizovan je po sektorima:

 

SEKTOR ZA SAVETODAVSTVO

Ovaj sektor čini 8 savetodavaca agronomskog profila i administrator Portala savetodavne službe Vojvodine.

 

SEKTOR ZA BILJNU PROIZVODNJU

U svom sastavu sektor ima zaposlene kadrove koji pružaju usluge iz oblasti tehnologije proizvodnje ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljnih vrsta. Zastupljeni su specijalisti za tehnologiju proizvodnje svih biljnih vrsta, specijalisti za pružanje usluga iz oblasti zaštite bilja i specijalista za eksploataciju i održavanje poljoprivredne tehnike.
Trenutno specijalističkim kadrovima pokriva sledeće oblasti:
1) tehnologija proizvodnje strnih žita
2) tehnologija proizvodnje kukuruza
3) tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta
4) tehnologija proizvodnje šecerne repe
5) tehnologija proizvodnje povrća
6) tehnologija proizvodnje krmnog bilja
7) zaštita bilja (praćenje i suzbijanje korova, bolesti štetočina) sa tri saradnika
8) eksploataciju i održavanje poljoprivredne tehnika.
Celokupna aktivnost se sastoji od pre svega savetodavnog i istraživacko-oglednog rada. Savetodavna uloga sektora za biljnu proizvodnju proizilazi iz preuzetih obaveza područne poljoprivredne stručne službe.

 • Iznalaze se najoptimalnija tehnološka rešenja u gajenju poljoprivrednog bilja,
 • Iznalazi se adekvatna i optimalna primena pesticida za suzbijanje bolesti, štetočina i korova u gajenim usevima.
 • Obavlja se racionalizacija i optimizacija u eksploataciji poljoprivrednih mašina.
  Na parcelama oglednog polja sprovode se brojni agrotehnički i sortni ogledi na osnovu kojih se dobijaju rezultati koji se kasnije prenose na široku proizvodnu praksu. Kao sastavni deo oglednog rada je i organizovanje brojnih manifestacija (dani polja), na kojima su prezentirani ogledi brojnim posetiocima.
 • Ogledno polje sa saradnicima iz biljnog sektora direktno je uključeno u izvodjenje brojnih ogleda državne komisije za priznanje novih sorti i hibrida poljoprivrednog bilja.
 • Saradnjom sa domaćim i svetskim kompanijama iz oblasti selekcije-semenarstva poljoprivrednog bilja, proizvodnje i prometa pesticida i mineralnih djubriva i proizvodnje i prometa poljoprivredne mehanizacije obavljaju se brojna istraživanja čiji rezulatati nalaze svoju implementaciju na poljima ovog dela južnog Banata.
  Stručni saradnici sektora za biljnu proizvodnju, na području delovanja stručne službe obavljaju redovnu stručnu kontrolu nad proizvodnjom semena i zdravstvenu kontrolu useva za proizvodnju semena poljoprivrdnog bilja i izvoza.

SEKTOR ZA STOČARSTVO

Sektor za stočarstvo svojim stručnim delovanjem takodje pokriva sve četiri prethodno pomenute opštine kao i sve vrste i kategorije domaćih životinja koje se u njima gaje. Saradnici za stočarstvo su specijalizovani za pojedine vrste životinja što se može smatrati odredjenom specificnošću u odnosu na druge stručne poljoprivredne stanice.
Stručne usluge koje u okviru svojih zaduženja, stručni saradnici sa dosta uspeha, pružaju trećim licima, do sada su se prvenstveno odnosile na oblast

 • ishrane,
 • selekcije i matičenja,
 • reprodukcije,
 • pružanja tehničkih rešenja kod renoviranja farmi i
 • kompletne tehnologije vodjenja farmi.

Težište saradnje u vremenu iza nas bilo je na velikim farmama, po kojima je naš region bio godinama prepoznatljiv. Aktuelne promene u vlasničkim odnosima uticale su u poslednje vreme a svakako sve više u vremenu pred nama, da se lagano sa velikih sistema težište našeg rada prebaci na individualna farmerska gazdinstva. Dragocena iskustva koja smo stekli i još uvek stičemo u savetodavnom radu sa velikim farmama i kompanijama, biće od neprocenjive važnosti pri pružanju stručnih saveta malim i srednjim farmerima.
Sva stečena znanja farmerima plasiramo preko medija, individualnim obilascima gazdistvu, pisanjem brošura kao i putem zimskih predavanja

LABORATORIJA "TAMIŠ AGROLAB"

Akreditovana laboratorija po zahtevima standarda JUS ISO/IEC 17025 za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u Rešenju o akreditaciji br.01-004/1. Akreditacija je dodeljena 2001-04-03 i ponovo ocenjena 2006-03-30 i važi do 2011-03-30.
Laboratorija »Tamiš agrolab« sastoji se iz pet organizacionih celina

Iispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja

 • kvalitet semena poljoprivrednog bilja
 • zdravstvena ispravnost semena poljoprivrednog bilja

Ispitivanje zemljišta

 • ispitivanje plodnosti zemljišta-hemijske analize
 • fizicke karakteristike zemljišta

Hemijska ispitivanja

 • životne namirnice biljnog porekla
 • kafa, alkoholna pića, vina, osvežavajuća bezalkoholna pića.
 • pekarski proizvodi, testenine, brzo smrznuta testa,
 • pšenica kao sirovina za mlinsku industriju u prometu i skladištu,
 • mlinski proizvodi od pšenice, kukuruz kao sirovina za industrijsku preradu i stočnu hranu,
 • nus proizvodi mlinske industrije, kukuruz i mlinski proizvodi za neposrednu ljudsku potrošnju,
 • pirinač i sirće
 • stočna hrana
 • komponente i gotove smeše
 • seme uljarica soja, suncokret i uljana repica

Fitosanitarna ispitivanja

 • seme poljoprivrednog bilja - zdravstvena ispravnost

Ispitivanje nematoda

 • zemljište i biljni materijal

Laboratorija »Tamiš agrolab« ovlašćena je od strane Ministarstva poljoprivrede za obavljanje poslova kontrole kvaliteta vina, rakije od šljiva i ostalih fermentisanih i alkoholnih pića u izvozu po rešenju br. 320-13-01462/2004-04. Ocenjivanjem 2006. proširen je obim akredititacije za ispitivanje mlečne masti u mleku.

 

Poljoprivredna stručna služba RUMA


 

Poljoprivredna stručna služba SENTA

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA d.o.o. SENTA  

Adresa: 24400 Senta, Poštanska 24
tel/fax: 024/813-391, 811-370, 812-487
PIB: 101099487
T.R. 355-0000001002091-79 Vojvodjanska banka
M.B. 08052557 
e-mailpstanicau@poljostanicasenta.rs
direktor: dipl. ing. Josip Češljar

Poljoprivredna stručna služba Senta osnovana je 1958. godine kao područna poljoprivredna služba sa zadatkom unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Područje rada Poljoprivredne stanice Senta obuhvata 4 opštine:

 1. 1. Senta, sa naseljima: Gornji Breg, Bogaraš, Tornjoš i Kevi.

 2. 2. Kanjiža, sa naseljima: Adorjan, Doline, Horgoš, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo, Orom, Totovo Selo, Trešnjevac, Velebit i Vojvoda Zimonjić.

 3. 3. Ada, sa naseljima Mol, Sterijino, Obornjača i Utrine.

 4. 4. Čoka, sa naseljima Crna Bara, Banatski Monoštor, Vrbica, Jazovo, Ostojićevo i Padej.

 


PODACI O POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA PREMA NAČINU KORIŠĆENJA U ha NA PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE S E N T A
Opština Ukupne površ. Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi Livade Pašnjaci Ribnjaci Trstici Šumsko zemlj. Neplod. zemlj.
Ada 19852 19655 144 53 0 0 0 0 0 0
Senta 29349 25266 383 169 310 626 0 127 200 2268
Čoka 28957 20090 125 220 1662 5613 510 269 468 0
Kanjiža 34984 27889 694 420 1350 3648 250 0 433 300
UKUPNO 113142 92900 1346 862 3322 9887 760 396 1101 2568

Na blizu 98.000 ha obradive površine odvijaju se različiti vidovi poljoprivredne proizvodnje. 90% površina obrađuje individualni sektor koji je osnovni korisnik savetodavnih usluga službe.

Pored savetodavstva kao osnovne delatnosti u okviru službe funkcioniše i laboratorija, čiji rezultati upotpunjuju savetodavne usluge službe.

 

Poljoprivredna stručna služba SREMSKA MITROVICA

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SREMSKA MITROVICA
Poljoprivredna stručna služba "Sremska Mitrovica" d.o.o.

Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 22
tel/fax: 022/626-261,022/625-278, fax: 022/624-244
PIB:100791795
T.R. 160-44696-42 Banka Intesa, 840-340723-48 Trezor
MB:08014108
e-mail: suviczarko@psssm.co.rs 
V.D.direktora: dipl. ing. stočarstva, Žarko Suvić

V. D. direktora:dipl. ing. stočarstva, Žarko Suvić
tel: 022/626-261, mob:064/85-89-640
e-mail:suviczarko@psssm.co.rs

SAVETODAVCI:

Dr Katica Škrbić
tel: 022/623-987, mob:064/85-89-602
e-mail: k.skrbic@psssm.co.rs

dipl.ing. Radislav Kovačević
tel:022/623-321, mob:064/85-89-612
e-mail: r.kovacevic@psssm.co.rs

dipl.ing. Mirjana Tojagić Milovanović
tel:022/624-975, mob:064/85-89-605
e-mail: m.mtojagic@psssm.co.rs

dipl. ing. Zoran Martinović
tel:022/623-321, mob:063/77-39-573
e-mail: z.martinovic@psssm.co.rs

dipl.ing. Željko Graovac
tel:022/623-987, mob:064/85-89-611
e-mail: z.graovac@psssm.co.rs

dipl.ing. Senka Mišković
tel:022/626-099, mob:064/85-89-613
e-mail: senkamiskovic@yahoo.com

mr Vladimir Marić
tel:022/626-099, lok. 105, mob:064/85-89-606
e-mail:v.maric@psssm.co.rs

 

 

O SLUŽBI

Poljoprivredna stručna služba "Sremska Mitrovica "d.o.o. Sremska Mitrovica sa različitim oblicima organizovanja, radi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje u Sremu punih 64 godine. Tokom svih tih godina stručnjaci PSS su svojim radom obuhvatali čitavo područje Srema.

 • 1948. godine osniva se Inspektorat zaštite bilja za Srem u Sremskoj Mitrovici i ta godina se smatra godinom osnivanja Poljoprivredne službe u Sremu.
 • 1952. godine Inspektorat prerasta u Reonsku stanicu za zaštitu bilja
 • 1956. godine osnovana je Sreska poljoprivredna stanica
 • 1965. godine osnovana je Poljoprivredna stanica
 • 1981. osnovan je Poljoprivredni institut ‘’Dr Petar Drezgić‘’,  po imenu poznatog akademika, naučnika i profesora. Od tada je nastupio period naučne i stručne aktivnosti Institutana unapređenju poljoprivredne proizvodnje u Sremu.
 • Od marta 2009. godine DP PI "Dr Petar Drezgić " Sremska Mitrovica postaje naše privredno društvo u državnoj svojini i nastavlja da radi pod nazivom Poljoprivredna stručna služba "Sremska Mitrovica" d.o.o. Sremska Mitrovica.

KADROVSKA STRUKTURA

PSS Sremska Mitrovica d.o.o.  ima 36 zaposlena radnika, od toga:

 • 1 doktor nauka
 • 2 magistra
 • 13 diplomiranih inžinjera + 1 agroekonomista 
 • 19 tehničkih sradnika i pomoćnog osoblja

OSNOVNI OBLICI DELATNOSTI

 • Poljoprivredna savetodavna služba
 • Poljoprivredne laboratorije 
 • Fitosanitarna (po ovlašćenju)
 • Semenska (akreditovana)
 • Pedološka (akreditovana)
 • Kontrola proizvodnje semenskih useva na teritoriji Srema
 • Naučno - istraživački rad (ogledi u kojima se ispituju sorte, hibridi, đubriva, pestcidi, tolerantnost sorti na štetne agense)
 • Prognozno -izveštajna služba

Savetodavna služba PSS Sremska Mitrovica obuhvata četiri opštine:
Sremska Mitrovica, Šid, Pećinci, Stara Pazova sa 69 naseljenih mesta na 153.000 ha obradive površine. Setvena struktura po opštinama je slična i najčešće se gaje strna žita, kukuruz, uljane kulture, krmno bilje, šećerna repa, duvan i povrće. Proizvodnja voća i vinove loze postaje sve interesantnija na padinama Fruške gore dela teritorije koju pokriva naša stručna služba.
Specifičnost proizvodnje povrća u otvorenom i zatvorenom prostoru naročito je  izražena u Mačvanskom delu  u opštinama Sremska Mitrovica i Pećinci zbog tradicije, specifičnih zemljišnih uslova i blizine velikih gradova.   
                                             
Naseljena mesta opštine Sremska Mitrovica: Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac, Šuljam.  Broj gazdinstava 29.896.

Naseljena mesta opštine Šid: Batrovci, Adaševci, Bačinci, Berkasovo, Bikić Do, Bingula, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Erdevik, Ilinci, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Molovin, Morović, Privina Glava, Sot, Šid.   Broj gazdinstava  13.576.

Naseljena mesta opštine Pećinci: Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište, Šimanovci. Broj gazdinstava  6.860.

Naseljena mesta opštine Stara Pazova: Belegiš, Vojka, Golubinci, Krnješevci, Nova Pazova, Novi Banovci, Stara Pazova, Stari Banovci, Surduk. Broj gazdinstava  21.734.

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA SLUŽBA

RAD  SAVETODAVACA

 • 6 SAVETODAVACA - od toga 3 savetodavaca ratarsko-povrtarskog smera;
 • 2 savetodavca zaštite bilja; 1 savetodavac stočarskog smera

Rad savetodavaca kod odabranih gazdinstava na unapređenju proizvodnje je

U biljnoj  proizvodnji:

 • prati se proizvodnja kod proizvođača i efekat primenjene tehnologije
 • edukacija proizvođača na  predavanjima
 • putem poljskih makro i mikroogleda, godišnje se ispituje veliki broj sorti i hibrida:strnih žita, kukuruza, šećerne repe, soje i ostalih useva.
 • najrodnije proverene sorte i hibridi preporučuju se u proizvodnju
 • uvode se novi pristupi u tehnologiji gajenja  biljaka otpornih ili tolerantnih na bolesti
 • uvode se metode racionalne ishrane gajenih biljaka putem kontrole plodnosti zemljišta
 • obezbeđuje se zaštita biljaka od bolesti, štetočina i korova
 • predlažu se rešenja za probleme nastale kao posledica klimatskih ili drugih pojava

U stočarskoj  proizvodnji:

 • edukacija proizvođača na radionicama i  predavanjima
 • osavremenjavanje rasnog sastava
 • primena programa mera selekcije i reprodukcije
 • uvođenje novih tehnologija u proizvodnju
 • povećanje kvaliteta i kvantiteta proizvodnje uz pozitivne ekonomske     efekte
 • rešavanje problema proizvodnje sa konkretnim savetima i uslugama uz konstantno praćenje rezultata
 • organizovanje poljoprivrednih proizvođača – formiranje udruženja, zadruga i njihov značaj

POLJOPRIVREDNE LABORATORIJE

SEMENSKA LABORATORIJA

Semenska laboratorija je akreditovana 2006 godine (ATS 01-182) i bavi se ispitivanjem semena poljoprivrednog bilja.

 

PEDOLOŠKA LABORATORIJA

Pedološka laboratorija je akreditovana 2006. godine i bavi se ispitivanjem kontrole plodnosti i kvaliteta zemljišta. Na osnovu analize zemljišta na osnovne parametre plodnosti  proizvođači dobijaju preporuke za racionalno đubrenje gajenih useva u cilju postizanja visokih i stabilnih prinosa, dobrog kvaliteta i ekonomičnosti proizvodnje.

FITOSANITARNA LABORATORIJA

Fitosanitarna laboratorija je počela sa radom 2006. godine i bavi se ispitivanjem zdravstvenog stanja semena krmnog bilja i uljanih kultura (po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede RS), kao i ispitivanjem zdravstvenog stanja biljaka u polju (bioklinika).


 

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Od istraživačkih ogleda najznačajniji su ogedi u kojima se ispituju sorte, hibridi, đubriva, pestcidi, tolerantnost sorti na štetne agense. Rezultati tih ogleda se objavljuju i sve što je pozitivno primenjuje se u praksi.

Ogledi PSS Sremska Mitrovica - prezentacija istih proizvođačima

PROGNOZNO IZVEŠTAJNA SLUŽBA

Prognozno izveštajnim poslovima PSS Sremska Mitrovica bavi se od svog osnivanja, a od 2010. godine radi u sastavu Prognozno izveštajne službe Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

 

 

Poljoprivredna stručna služba SOMBOR

Poljoprivredna stručna služba "Sombor"

Adresa: 25100 Sombor, Staparski put 35
tel: 025/5412488
web: www.agroinstitut.co.rs
e-mail: agroso@open.telekom.rs
direktor: dipl. ing. Vladimir Sabadoš
PE PDV: 136272529
PIB: 100273323
Mat.broj: 08067864
Šifra delatnosti: 74130
Tekući račun: 355-1014097-48 Vojvođanska banka
160-9642-56 Banka Intesa
105-85142-04 AIK Banka

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom.


Osnovni oblici delatnosti:

 • Poslovi savetodavne službe u oblasti biljne i stočarske proizvodnje rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

 • Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

 • Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

 • Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih.

 • Izvođenje ogleda i prezentacija rezultata na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, i to ogleda iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora i drugo.

U okviru Poljoprivredne stručne službe Sombor postoje i tri dobro opremljene laboratorije koje vrše sledeće usluge:

 • Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

 • Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

 • Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Osim ovih aktivnosti koje su napred nabrojene, preduzeće se sve više angažuje i na drugim oblicima unapređenja i popularizacije poljoprivredne proizvodnje, kao najznačajnije privredne grane ovog kraja.

Preuzmite prezentaciju RURALNI I AGRO-TURIZAM NA PODRUČJU SOMBORA

 

Poljoprivredna stručna služba SUBOTICA

Poljoprivredna stručna služba "Subotica" a.d.

Adresa: 24000 Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15/3
tel/fax: 024/555-932
Stočarstvo:024/556-867
Ratarstvo:024/600-181
PIS:024/600-182
Zaštita bilja: 024/600-183
e-mail: office@pss-subotica.rs
direktor: dipl.ing. Damir Varga
Matični broj: 08265879
Šifra delatnosti: 7120
PIB: 100848529
Tekući računi: Banca Intesa:160-920608-36, Erste bank: 340-2944-22

Sadašnja Poljoprivredna stručna služba Subotica osnovana je još 1953 godine sa sedištem na Paliću pod imenom „Stanica za zaštitu bilja“. Kasnije je ista izmeštena u Suboticu pod nazivom "Poljoprivredna stanica“.

Nakon više godina seobe iz jednog prostora u drugi, bez sopstvene imovine nekoliko godina je bilo u sastavu PŠTK „Peščara“ iz Subotice pod gore navedenim nazivom, u sastavu stočarsko veterinarskog centra.

1981. godine Agrokombinat „Subotica“ je osnovao službu sa sličnim delokrugom rada pod nazivom „Agrozavod“.

1987. godine u Subotici se osniva Preduzeće za poljoprivredu i prehranbenu industriju DD Holding „Agros“ u čiji sastav ulaže obe subotičke službe pod nazivom DD „Agros Zavod“ – poljoprivredna služba.

1997. godine „Agros Zavod“ menja naziv u „Agrozavod“ AD, a 2009. godine "Agrozavod" AD Subotica menja naziv u Poljoprivredna stručna služba Subotica AD i pod tim nazivom i danas egzistira.
Područje rada PSS Subotica obuhvata opštinu Subotica sa 86.000 ha poljoprivrednog zemljišta.
Sedište službe u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15/III (Zgrada Otvorenog univerziteta), raspolaže sa 400 m2 poslovnog prostora u koji su smeštene laboratorije za:

 • Ispitivanje plodnosti zemljišta
 • Laboratorija za ispitivanje kvaliteta merkantilnih proizvoda (žitarice i uljane kulture)

Laboratorije su akreditovane za obavljanje poslova ispitivanja po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Ostale delatnosti:

 • Savetodavni rad u oblasti biljne i stočarske proizvodnje (rad sa odabranim gazdinstvima i ostalim zainteresovanim proizvođačima na podizanju nivoa poljoprivredne proizvodnje u svim aspektima, organizovanje predavanja, seminara, dana polja...)
 • Poslovi prognozno izveštajne službe po ovlašćenju Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva
 • Rad na stručnim poslovima po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - RS

 Struktura zaposlenih:

 • Diplomiranih inženjera - 8
 • Diplomiranih ekonomista - 1
 • Diplomirani hemičar - 1
 • Poljoprivrednih tehničara - 2
 • Ekonomskih tehničara - 1
 • Ekonomista - 1
 • SSS - 3 raspoređeni na poslovima uzorkovanja zemljišta i drugim poslovima u poljoprivredi

U našem regionu nastojimo da unapređujemo razvoj sela, ekološku proizvodnju sa posebnim akcentom na organsku proizvodnju, zatim saradnju sa Udruženjima poljoprivrednih proizvođača kao i podsticanje razvoja Farм menadžmenta.

PSS Subotica AD sarađuje sa Naučno obrazovnim institucijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje u cilju unapređenja iste u regionu Subotice.

 

Poljoprivredena stručna služba "Agrozavod" doo Vršac

Poljoprivredena stručna služba "Agrozavod" doo Vršac

Adresa: 26300 Vršac, Žarka Zrenjanina 27
tel: 013/831-335
tel. direktora: 013/831-397
fax: 013/833-577
PIB: 100513363
T.R. 310-1693-81 Kontinental banka
MB: 08045461 
e-mail: agrozavodvs@gmail.com
web: www.agrozavodvs.rs

Direktor: dipl. ing. Snežana Kremić

NAZIV FIRME

Rešenjem APR-a briše se naziv firme:Društveno preduzeće za poljoprivredne usluge "Agrozavod", a upisuje se Poljoprivredna stručna služba Agrozavod društvo s ograničenom odgovornošću, skraćeno PSS Vršac doo Vršac.
Registracija APR BD 8601/2009.

ISTORIJAT FIRME

Rešenjem Sreskog saveza Zemljoradnička zadruga Vršac, broj 201 od 31.01.1956. godine, osnovana je Poljoprivredna stanica Vršac, sa sedištem u Vršcu, kao stručna ustanova sa samostalnim finansiranjem. Time počinje sa radom današnji subjekt DPPU “Agrozavod”. U tadašnjim uslovima poljoprivredna stanica je bila dužna da radi na unapredjenju poljoprivredne proizvodnje na društvenom sektoru i na ekonomijama individualnih poljoprivrednih proizvodjača na celom području sreza i da svojim sredstvima obezbedi potrebnu opremu za normalno odvijanje poslova. Sa 20 zaposlenih radnika stanica radi pod nazivom Poljoprivredna stanica do uvodjenja Zakona o udruženom radu kada se 01.01.1978. godine u sudski registar upisuje kao RO poljoprivredna stanica “Istočni Banat” Vršac.
Formiranjem složene organizacije udruženog rada “Agropanonija” 01.01.1981. godine od RO “Istočni Banat” i RO “Veterinarska stanica” nastaje RO za poljoprivredne i veterinarske usluge “Agrozavod” Vršac, kao OOUR u složenoj organizaciji. Nakon godinu dana tj. 09.12.1982. godine izdvaja se OOUR “Zdravlje” iz RO “Agrozavod”, te kao sledbenik ostaje RO “Agrozavod”.
Zakonom o preduzećima dolazi do gašenja SOUR PIK “Agropanonija” tako da se RO “Agrozavod” kod Privrednog suda Pančevo 31.121989. godine registruje kao društveno preduzeće za poljoprivredne usluge.
U Privrednom sudu Pančevo ova organizacija je registrovana kao društveno preduzeće za poljoprivredne usluge “Agrozavod” sa potpunom odgovornošću. Registracija je izvršena 31.12.1989. godine pod brojem FI 829/89. Osnovna delatnost preduzeća prema jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti je pružanje poljoprivrednih usluga i to usluga za biljnu proizvodnju, usluge poljoprivredno-stručne službe u oblasti biljne proizvodnje, zaštite useva od biljnih bolesti i štetočina kao i plodova i poljoprivrednih usluga i to usluga kontrole kvaliteta robe u proizvodnji i prometu i druge delatnosti u vezi sa kontrolom kvaliteta robe sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata, certifikata i atesta.
Program rada obuhvata teritorije opština Vršac, Plandište Bela Crkva, a od aprila meseca 2010. godine pripaja se i opština Kovin.
Ukupna površina je 170.401 ha, od čega su oranice 86%.

DPPU “Agrozavod” pruža usluge od ispitivanja kvaliteta zemljišta i njegove plodnosti, zaštite bilja, provere kvaliteta proizvoda do postavljanja sortnih i drugih ogleda u ratarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, pripremi mehanizacije. U okviru unapredjenja stočarske proizvodnje preduzeće vrši kontrolu hrane, kontrolu i selekciju matičnih zapata, selekcije priplodnih roditeljskih jata svih vrsta živine, sistematske kontrole porekla i kvaliteta priplodnih jaja i sl.
Zbog izdavanja certifikata i atesta DPPU “Agrozavod” ostvaruje saradnju sa svim naučno-istraživačkim institucijama u zemlji, a sve u cilju proširivanja i primene savremenih
naučnih dostignuća u rešavanju proizvodne problematike i prenošenja znanja do neposrednih proizvodjača.
Na osnovu Člana 104. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.125/04) i Člana 43. stav 1. Zakona o Vladi, Vlada na sednici od 06.02.2009. godine donosi Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća za poljopriviredne usluge „Agrozavod” Vršac (Sl.Glasnik br.9/2009). Ovom Odlukom Društveno preduzeće promenilo je svoj statusni oblik i sada posluje kao Poljoprivredna stručna služba Agrozavod doo Vršac sa sredstvima u državnoj svojini u 100% iznosu.
 

 

Poljoprivredna stručna služba VRBAS

Poljoprivredna stručna služba "Vrbas" d.o.o.

Adresa: 21460 Vrbas, Kucurski put bb
tel/fax: 021/705-421, 704-739
PIB:101419154
T.R. 340-1759-85 Erste banka
MB: 08079147
e-mail: info@agrozavod.com  
direktor: dipl.ing. Milan Bjelica

Sadašnja poljoprivredna stručna služba Vrbas je formirana davne 1959. godine kao stanica za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Svojim radom pokriva opštine Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej gde je u privatnom i društvenom vlasništvu 142.000 ha obradivih površina.

Posedujemo opremljene agropedološku, semensku i fitosanitarnu laboratoriju.

Struktura zaposlenih je sledeća: 3 dipl.inž. ratarstva i povrtarstva, 4 dipl.inž. zaštite bilja, 1 dipl.inž. stočarstva, 2 dipl.inž. hemije i 3 poljoprivredna tehničara.

U okviru posla: postavljamo makro i mikro oglede svih biljnih vrsta, oglede sa pesticidima i herbicidima, kontrolu proizvodnje semena na njivi i laboratoriji, N-min i NPK analize zemljišta i kvalitet veštačkih đubriva. Vršimo kontrolu rasadničke proizvodnje.

Prognozna služba prati razviće i pojavu štetnih organizama i daje preporuke za prskanje.

U okviru stočarske proizvodnje vrši matičenje i kontrolu produktivnosti svih vrsta domaćih životinja, izbor grla za sajam. Radi na formiranju udruženja odgajivača domaćih životinja. Daje preporue i tablice za ishranu. I mnoge druge poslove.

 

Poljoprivredna stručna služba ZRENJANIN

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "ZRENJANIN" D.O.O.

Adresa: 23100 Zrenjanin, Petra Drapšina 15
tel/fax: 023/548-501, 522-735, 548-615, 548-320, fax:023/548-616
PIB:101165049
T.R. 355-1009329-37 Vojvodjanska banka, 160-15193-87 Banka Intesa
MB:08181004
e-mailsekretar@psszr.co.rskristinasalapura@psszr.co.rs
Direktor: dipl. ing. Kristina Salapura

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. razvila se iz stanice za zaštitu bilja osnovane još davne 1956. godine. U toku svog postojanja PSS Zrenjanin je menjala organizacione oblike rada, ali joj je osnovni cilj bio uvek isti, unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Na osnovu Zakona o stručnim službama krajem 1993 god. iz Instituta za poljoprivredu i veterinu se izdvaja veterinarska služba, te ostaje samo DP Institut za poljoprivredu, koji se 1994 god. transformiše u DD Institut za poljoprivredu a kasnije u AD.

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede proveravana su i primenjivana u edafsko-ekološkim uslovima banatske ravnice. Posebno angažovanje službe bilo je, a i sada je, na edukaciji poljoprivrednih stručnjaka i zemljoradnika - proizvođača. Rezultate ovog istraživačkog rada PSS Zrenjanin je saopštavala u neposrednim kontaktima, na stručnim savetovanjima, seminarima, na kongresima u zemlji i inostranstvu. Publikovala je više stotina naučnih i više hiljada stručnih radova. Na svim poslovima radilo je više od 60 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 6 magistara i 9 doktora nauka.

Svojom delatnošću PSS Zrenjanin obuhvata:

 • istraživački rad,
 • transfer i projektovanje tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji,
 • savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u regionu,
 • pedološka istraživanja i projektovanje u oblasti navodnjavanja,
 • kontrolu plodnosti zemljišta,
 • aprobaciju semenskih useva,
 • laboratorijska ispitivanja kvaliteta semena,
 • zdravstvenu kontrolu semena i semenskog materijala,
 • kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda,
 • dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju,
 • idejne projekte u oblasti ratarske i povrtarske, stočarske i voćarske proizvodnje,
 • matičenje i licenciranje stoke,
 • izgradnja i adaptacija objekata,
 • receptura krmne smeše za sve vrste domaćih životinja 
 • organizovanje i održavanje stručnih skupova tematskog tipa iz svih oblasti poljoprivrede.

PSS Zrenjanin trenutno zapošljava 1 magistra poljoprivrednih nauka, 1 magistra fizičke hemije 18 diplomiranih inženjera poljoprivrede različitih profila, 1 dipl.ecc., 1 inženjera poljoprivrede i 6 poljoprivrednih tehničara.

PSS Zrenjanin ima strukturu zaposlenih koja "pokriva" ove segmente poljoprivredne proizvodnje:

 • ratarstvo i povrtarstvo;
 • zaštitu bilja i DDD;
 • ishranu bilja i ispitivanje zemljišta;
 • semenarstvo;
 • melioracije;
 • stočarstvo;
 • voćarstvo i vinogradarstvo

u svim drugim sferama delatnosti intenzivno se radi na unapredjenju poljoprivredne proizvodnje a i u oblasti naučno-istraživačkog rada.

Naučno-istraživački rad PSS Zrenjanin je direktno povezan sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji, kao što su Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za kukuruz u Zemun - Polju, Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, Institut za krmno bilje u Kruševcu itd.