Poljoprivredni fakultet - Veljko Vukoje

 
V E LJ K O     V U K O J E
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja:  
Državljanstvo:  
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 485 3397
- poslovni mobilni:  
- E-mail: vukoje@polj.ns.ac.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: 1999. god. - Odbranjena magistarska teza na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu: Primena sistema obracuna po standardnim troškovima u ratarskoj proizvodnji; prosecna ocena: 9.97
2006. god. - Odbranjena doktorska disertacija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu: Obracun troškova u poljoprivrednim preduzecima AVS metodom
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: 1993. god. - Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom sadu, diplomski rad: Teritorijalna disperzija proizvodnje i prometa kukuruza na podrucju Vojvodine; prosecna ocena: 8.88
- srednja škola:  
- strani jezici: Engleski i ruski jezik
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1994. - 1995. god.; Kao student poslediplomac, izvodio je vežbe na predmetima: Knjigovodstvo, Analiza poslovanja i Kalkulacije (biološki smerovi).
- 1995. god.; Zaposlen na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu; trenutno u zvanju docenta
za užu naucnu oblast Racunovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava
Oblasti interesovanja: Racunovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava, Analiza poslovanja, Racunovodstvo, Obracun troškova u poljoprivredi
Osnivanje udruženja i clanstvo: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Savez racunovoda i revizora Srbije
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet /  
Vozacka dozvola: