Sremska Mitrovica

Mirjana Tojagić Milovanović

M I R J A N A     T O J A G I Ć     M I L O V A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 21.09.1963. u Sremskoj Mitrovici
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 624-975
- poslovni mobilni: 064/8589-605
- E-mail:

mirjanamtojagic@gmail.comm.mtojagic@psssm.co.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Zaštita bilja 
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, Odsek zaštita bilja i prehrambenih proizvoda, dipl. ing. zaštite bilja i prehrambenih proizvoda
- srednja škola: Srednja šumarska
- strani jezici: engleski 
- objavljeni radovi: Objavljen rad na III jugoslovenskom kongresu, časopisu od nacionalnog značaja iz oblasti zaštite bilja 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, Novi Sad, 2009. 
 • Uverenje za uspešno završen kurs "Teras" - Udrženje za organsku hranu - Proizvodnja organske hrane, Palić, 2005.
 • Certifikati o dobroj poljoprivrednoj praksi u okviru projekta smanjenje zagadjenja reke Dunav iz preduzeća u Srbiji DREPR, Beograd 2008.
 • Certifikati sa II, III i IV seminara savetodavaca AP Vojvodine
 • Certifikat - Upoznavanje sa osnovama GLOBALGAP zahteva i dobre poljoprivredne prakse, Beograd, 2009.
 • Potvrda o učešću na IX savetovanju o zaštiti bilja Zlatibor 2008.
 • Potvrda o učešću na VI Kongresu o zaštiti bilja sa Simpozijumom o biološkom suzbijanju invazivnih organizama, Zlatibor, 2009.  
 • Edukacija za evropske integracije, 2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 2010.
 • Globalgap, Andrevlje, 2010.
 • Potvrda o učešću na seminaru u zaštiti bilja, Vršac, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija U stalnom radnom odnosu od 01.12.1994. godine  u Poljoprivrednom institutu "Dr Petar Drezgic" Sremska Mitrovica - PSS Sremska Mitrovica; Samostalni stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član društva za zaštitu bilja Srbije,
 • Društva voćara Vojvodine i Sremske podružnice za zaštitu bilja  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima Srema,
 • Fitosanitarni pregled pri izvozu
 • Zdravstvena kontrola sadnog materijala
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Radi na kompjuteru – programi Word, Excel, Power - point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Zoran Martinović

Z O R A N       M A R T I N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 06.01.1957. u Rumi
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 623-321
- poslovni mobilni: 063 773 95 73
- E-mail:

z.martinovic@psssm.co.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac: Ratarski smer
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, Univerzitet u Beogradu, Smer: Ratarstvo, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija, Sremska Mitrovica
- strani jezici: Engleski jezik, srednji B nivo 
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikate - na IV seminaru savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 2010.
 • Edukacija za evropske integracije, 2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, 2010.
 • Edukacija za farm menadžment, Beograd, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1983 - 1985 godine DP "Ribokombinat", Sremska Mitrovica
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1985 - 1990 godine, DPP "Mačva", Mačvanska Mitrovica
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 15.05.1990. godine - do danas DP Poljoprivredni institut "Dr Petar Drezgić", Sremska Mitrovica - PSS Sremska Mitrovica, Samostalni stručni saradnik za strna žita
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Postavljanje ogleda i ispitivanje sorti strnih žita
 • Kontrola proizvodnje semena strnih žita
 • Ispitivanje novostvorenih sorti strnih žita pri komisiji Odseka za priznavanje sorti, introdukcija novih sorti
 • Saradnja sa proizvodjačima i doradjivačima semena
 • Saradnja sa mlinsko pekarskim firmama na proizvodnji durum pšenice 
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru,  Rad na kompjuteru programi Word, Excel PowerPoint, Access, CorelDraw, AutoCAD, Xara, Web Designer i internet 
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Željko Graovac

 

Ž E L J K O       G R A O V A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 15.02.1973. u Somboru opština Sombor 
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 623-987
- poslovni mobilni: 064 85-89-611
- E-mail:

graovac.zeljko@gmail.com, z.graovac@psssm.co.rs            

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Stocarstvo
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad , Odsek: Stočarstvo,dipl. ing. stočarstva
- srednja škola: Srednja poljoprivredna
- strani jezici: Poznavanje engleskog jezika 
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, Novi Sad 2007.
 • Certifikate - na III,  IV i V seminaru i konferenciji savetodavaca PSS AP Vojvodine,
 • Sertifikat -edukacija za evropske integracije,
 • Sertifikat- edukacija za savetodavne veštine,
 • Sertifikat - edukacija za farm menadžment,
 • Sertifikat - edukacija za  savremene tehnologije u stočarstvu,
 • Sertifikat - upoznavanje sa osnovama GLOBALGAP zahteva i dobre poljoprivredne  prakse,
 • Sertifikat – II seminar odgajivačkih organizacija Vojvodine,
 • Sertifikat-obuka za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holštajnfrizijske rase goveda i kontrola produktivnosti u stočarstvu.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2000-2001, DPP "Mitrosrem" Sremska Mitrovica, pripravnički staž
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2001-2009, Kazneno popravni zavod - poljoprivredna ekonomija "Proleće", Sremska Mitrovica
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2009 - Poljoprivredni institut "Dr Petar Drezgić" - PSS Sremska Mitrovica, Samostalni stručni saradnik u stočarstvu
Specijalna znanja i iskustva:
 • Rad na ishrani reprodukciji i selekciji goveda, tehnologija proizvodnje goveda, svinja, ovaca i koza
 • Rad na tehnologiji proizvodnje goveda, svinja, ovaca, koza i živine
Osnivanje udruženja i clanstvo: Osnivanje udruženja odgajivača goveda i proizvođača mleka opšrine Šid, Udruženje ljubitelja konja „Čilaš“.
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Kontrola roditeljskih jata živine,
 • Kontrola proizvodnje jednodnevnih pilića u inkubatorskim stanicama
 • Pomoć poljoprivrednim proizvođačima pri sprovođenju tehnologije proizvodnje u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu.
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru u programima Word, Excel, Power point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Senka Mišković

S E N K A      M I Š K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 10.12.1975.  Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 626-099
- poslovni mobilni: 064/85-89-613
- E-mail

senkamiskovic@yahoo.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad , Odsek zaštita bilja, dipl. ing. zaštite bilja 
- srednja škola: Gimnazija Sremska Mitrovica
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
"Trulež korena šećerne repe", Dragica Janković, Mira Babić, Jasmina Gabor, Senka Mišković, X Savetovanje o zaštiti bilja, 29.11. do 03.12.2010. godine, Zlatibor
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Potvrda o učešću na II seminaru savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Tara, 2008. godine
 • Potvrda o učešću u radionici ″Čuvanje svežeg povrća″, Opovo, 2009.
 • Potvrda o učešću na simpozijumu ″Aktuelni problemi u suzbijanju korova i optimizacija primene hemijskih sredstava u zaštiti bilja″, Vršac, 2010. godine
 • Potvrda o učešću X savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, 2010.
 • Uverenje o položenom državnom ispitu po programu za visoko obrazovanje, Novi Sad, 2010.
 • Potvda o završenoj obuci za predavača "Bezbedna primena pesticida i zaštita životne sredine", Beograd, 2011.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2000-2001, DP Mačva, Mačvanska Mitrovica, Referent zaštite bilja, 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2002-2003, AD Pinki, Sremska Mitrovica, Referent zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2004-2008, "Agromarket" d.o.o. Kragujevac, Stručni saradnik u prodaji pesticida
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008, PI "Dr Petar Drezgić" - PSS Sremska Mitrovica d.o.o. Samostalni stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član Društva za zaštitu bilja Srbije,
 • Član društva Sremske podružnice za zaštitu bilja
 • Član udruženja "Fruškogorac"
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Prognozno - izveštajni poslovi,
 • Zdravstvena kontrola semenskih useva,
 • Zdravstvena kontrola poljoprivrednih proizvoda pri izvozu,
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti semena u Fitosanitarnoj laboratoriji,
 • Izvodjenje ogleda
 • Saradnja sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima 
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru,  Rad na računaru Word, Excel, Power Point i internet 
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Vladimir Marić

V  L  A  D  I  M  I  R      M  A  R  I  Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 05.07.1972. godine u Sremskoj Mitrovici
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 626-099/lokal 105
- poslovni mobilni: 064/8589-606
- E-mail:

v.maric@psssm.co.rs

Obrazovanje: Doktor biotehničkih nauka, oblast ratarstva
- poslediplomske studije/smer: Magistar poljoprivrednih nauka, smer:gajenje ratarskih useva
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Odsek: ratarsko - povrtarski, diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Srednja šumarska, Sremska Mitrovica
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
 • Marić, V., L. Đukanović, V. Vuga – Janjatov (2012): Uticaj gustine useva na prinos hibrida kukuruza različitih grupa zrenja. J. Sci. Agric. Research/Arh.   poljopr. nauke 72, 260 (2011/4),  51-58 
 • Marić, V., L. Đukanović, V. Vuga –   Janjatov (2012): Uticaj vremena primene NPK hraniva na prinos kukuruza. J. Sci. Agric. Research/Arh. poljopr. nauke 72, 260 (2011/4),  37-49
 • Marić Vladimir, Glamočlija Đorđe,   Popović Vera, Đukanović Lana (2013):   Prinos NS hibrida kukuruza različitih   grupa zrenja u odnosu na gustinu setve. Zbornik radova, XXVI Savetovanje   agronoma, veterinara, tehnologa i   agroekonomista. Instituta PKB Agroekonomik, Padinska Skela, Beograd, 20 - 21 februar 2013., Vol. 19, 1-2, 117-124. UDK:  633.15+631.576.3+631.547.6
 • Marić Vladimir, Glamočlija Đorđe,   Popović Vera, Đukanović Lana (2013).   Prinos hibrida kukuruza različitih grupa zrenja u odnosu na gustinu setve u   nepovolјnoj godini, XVIII Savetovanje o  biotehnologiji sa međunarodnim  učešćem, Čačak: Agronomski fakultet,   Čačak, 15-16 Mart 2013., Vol. 18 (20), pp. 77-83. ISBN 978-86-87611-29-0.
 • Popović Vera, Malešević Miroslav,   Miladinović Jegor, Marić V., Živanović Lj. (2013): effect of agroecological factors on variations in yield, protein and oil contents in soybean grain. Romanian Agricultural Research, ISI indexed journal; Romania. No. 30, Print ISSN 1222-4227, Online ISSN 2067-5720. DII 2067-5720 RAR 2012 207
 • Popović Vera, Sikora Vladimir, Janoš   Berenji, Glamočlija Đorđe, Marić   Vladimir (2013): Uticaj ekoloških   faktora na produktivnost semena   helјde u konvencionalnom i organskom   sistemu gajenja. Zbornik radova, XXVI   Savetovanje agronoma, veterinara,   tehnologa i agroekonomista. Instituta   PKB Agroekonomik, Padinska Skela,   Beograd, 20.- 21. februar 2013., vol. 19, 1-2, 155-165. UDK: 633.12+332.36
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certificate of attendance - Organic Production of Field Crops, Donau Soja Regional Center Novi Sad, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh, 3 and 10. November, 2014, Stara Pazova
 • Licenca za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 03.09.2015.

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

1999-2000, DPP "Čalma", Čalma, referent biljne proizvodnje,

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2000-2008, "Mitrosrem", Sremska Mitrovica, referent biljne proizvodnje, glavni agronom, upravnik RJ 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2009-2011, "Čalma" d.o.o. Čalma, Rukovodilac biljne proizvodnje

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2011. PSS Sremska Mitrovica, d.o.o. Sremska Mitrovica, Samostalni stručni saradnik za ratarstvo i savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Stručna kontrola semenskih useva
 • izvođenje ogleda
 • saradnja sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima
 • Savetodavni rad
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru – programi Word, Excel, PowerPoint i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Jovan Bojić

J O V A N     B O J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.03.1961.  Sremska Mitrovica 
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, otac dvoje dece
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 625-278
- poslovni mobilni: 064/8589-625
- E-mail:

j.bojic@psssm.co.rs   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Ratarstvo i povrtarstvo
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Odsek ratarstvo sa povrtarstvom, dipl. ing. ratarstva sa povrtarstvom 
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola Ruma
- strani jezici: poznavanje engleskog jezika
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

PD "Mitrosrem", pet godina rad na poslovima organizatora biljne proizvodnje svih ratarskih kultura 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

01.05.2010. PSS Sremska Mitrovica doo, odeljenje za šećernu repu, stručni saradnik
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Istraživački rad
 • Ispitivanje sorti i hibrida domaćih i stranih selekcija,
 • Rad sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru – programi Word, Excel
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Dejan Stepanović

D E J A N     S T E P A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 1962.  Sremska Mitrovica 
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, otac dvoje dece, sin 21 godina, ćerka 18 godina
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 625-278
- poslovni mobilni: 069/1701-962
- E-mail:

stepanovic-dejan@yahoo.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, Smer ratarstvo, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Srednja ekonomska škola, komercijalni smer
- strani jezici: poznavanje engleskog jezika - nivo konverzacije
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

01.06.2013. PSS Sremska Mitrovica doo, Rukovodilac sistema menadžmenta

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2012. "Raiffeisen-agro", Beograd, Menadžer proizvodnje semenskih useva, (kukuruz i suncokret)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2011-2012, BoTo, Beograd, planiranje proizvodnje, ispitivanje tržišta i uzgajanje semenske robe, posebno semena uljane tikve kao i prodaja iste, širenje mreže kupaca, izvoz na inostrano tržište (Slovenija) 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008-2011, "Advance poljoopskrba", Menadžer kompanije
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005-2008, "Delta Generali", Menadžer filijale
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2001-2005, "Sremexpres", sektor transport i turizam, Komercijalista,
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1998-2001, TP "Mitrotrans", Sremska Mitrovica,  vd direktora, stečajni upravnik i direktor
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994-1998, JKP "Kominalije", Sremska Mitrovica, Rukovodilac radne jedinice
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1988-1994, Poljoprivredno preduzeće "Mitrosrem", Sremska Mitrovica, glavni tehnolog biljne proizvodnje uz prateće komercijalne poslove
Specijalna znanja i iskustva: Specijalizovani kursevi iz "Social engineering"-a, za vreme angažovanja u kompaniji "Delta Generali", Agencija Skils, Beograd
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Rad sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru – Windows 98, XP, Windows Vista, MS Office 2000-2003, programi Word, Excel, Open Office v 2.0, Outlook Express
Vozacka dozvola: "B" kategorije