Vršac

Euđen Baba

E U G E N     B A B A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 29.09.1963. godine u Seleušu
Državljanstvo: RS
Civilni status: Oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013 831 335; 013 831 397; fax: 013 833 577
- poslovni mobilni: 060/4456007
- E-mail: eugen.baba@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet – Temišvar; Odsek: Opšte ratarstvo; Zvanje: Diplomirani inženjer ratarstva
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici: rumunski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati: - certifikat o obuci u oblasti sistema menadžmenta kvaliteta, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP - certifikat o obuci u oblasti izrade projekata i biznis    planova
- certifikat o obuci u oblasti kvaliteta žitarica – analiza, prijem i skladištenje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1994-1999.; Vršac; "Vršacki ritovi"; Referent za biljnu proizvodnju
- 1999-2005., Vršac; DO "Kondivik"; Direktor poslovne jedinice
- 2005. Vršac; PSS "Vrsac" doo Vrsac; Samostalni referent za ratarstvo
Specijalna znanja i iskustva: iz oblasti poljoprivredne tehnike
Profesionalne obaveze:

- Savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim proizvodjačima
- Rad na posebnim projektima
- Kontrola semenskog materijala
- Izveštavanje o Stips-u
- Pravljenje projekata za sisteme za navodnjavanje

Sposobnosti: Kurs iz četiri dela za savetodavce Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
Vozačka dozvola: "A", "B", "C" i "E" kategorije

 

Lokacija: 

Božidar Plećaš

B O Ž I D A R     P L E Ć A Š
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.12.1953. godine, Pavliš 
Državljanstvo: RS
Civilni status: Oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/831 335;
- poslovni mobilni: 060/4456002
- E-mail: bozidar.plecas@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet – Zemun; Odsek: ratarstvo; Zvanje: Diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna škola "Miloš Popov" smer - ratarstvo
- strani jezici: ruski - srednji nivo 
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:

- Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu
- Sertifikat za stndarde 17025
- Obuka za ispitivanje semena u Nacionalnoj laboratoriji - Institut za ratarstvi i povrtarstvo Novi Sad
- Obuka za uzorkovanje semena - Institut za kukuruz "Zemun Polje"
- Obuka iz oblasti sistema kvaliteta ISO 17025 Institut Pančevo od strane GTZ

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1985-1988.; Vlajkova, "Rok Zadrugar"; Referent za ratarstvo
- 1988 - , Vršac; PSS "Agrozavod" Vršac
 
Specijalna znanja i iskustva:  
Profesionalne obaveze:

- Šef laboratorije za ispitivanje kvaliteta semena
- Rukovodilac za kvalitet
- Savetodavac

Sposobnosti: MS-office programi, Adobe Photoshop i internet  
Vozačka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Divna Marić

D I V N A   M A R I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 08.05.1962. godine, Crnovce
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/741-220
- poslovni mobilni: 060/4456017
- E-mail: divna.maric@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Poznavanje i suzbijanje korova
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, zastita bilja i prehrambenih proizvoda, magistar
- srednja škola: Tehnicar fizicke hemije
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sertifikat „O završenoj obuci za unapređenje prezentacionih veština iz oblasti bezbedne primene pesticide i zaštite životne sredine”, Jun, 2009. godine, USAID
 • Uverenje “Edukacija savetodavaca u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje”, Palić,  12-15 12.2005. godine, Teras udruženje za organsku hranu.
 • Sertifikat “ Edukacija savetodavaca u okviru edukacije individualnih poljoprivrednih proizvođača u cilju njihovog aktivnog učešća na organizovanom robno-berzanskom tržištu” Novi Sad, 11.09.2006. godine, Produktna berza DD Novi Sad
 • Uverenje opoloženom državnom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje, 29.09.2010. godine, AP Vojvodina.
 • Sertifikat „Edukacija za farm menadžment“, 08.02.2011. godine, IPN
 • Sertifikat „Edukacija za savetodavne veštine“ 08.02.2011. godine, IPN
 • Sertifikat “Edukacija za savremene tehnologije u zaštiti bilja – integralna zaštita mrkve i paprika”, Beograd, 30.03.2011. godine, IPN
 • Potvrde o učešću na I, II, III, IV, V seminaru savetodavaca
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1986-1987, Doboj, Poljoprivredna škola, profesor
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1988-1996, Kovin, DP "Sloga", referent zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1996-1999, B. Brestovac, T&M doo, rukovodilac stakleničke proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2001- Kovin; Poljoprivredna stanica Kovin doo; referent službe za zaštitu bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.05.2010. PSS "Agrozavod" Vršac, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavni poslovi u oblasti zastite bilja
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Da
Vozacka dozvola: B kategorije

 

Lokacija: 

Miodrag Joka

M I O D R A G   J O K A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 28.04.1969.god. Beograd
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/741-220, 
- poslovni mobilni: 060/4456018
- E-mail: miodrag.joka@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Zemunu, ratarski odsek, - zvanje: diplomirani inžinjer poljoprivrede za ratarstvo
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola ratarski smer
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Diploma  za uspešno završen kurs „Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi 09-11.03.1999. godine, Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena
 • Diploma o uspešno završenom kursu o ispitivanju kvaliteta semena Novi Sad korišćenjem GPS/GIS tehnologije. Ečka 28.11.-02.12.2005. – Livona Beograd
 • Sertifikat „Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane“ Novi Sad 04.-07.12.2006.god. – IIS – istraživački i tehnološki centar.
 • Sertifikat “Računovodstvo individualnih poljoprivrednih gazdinstava” Novi Sad 2007.godina, Polj.fakultet Novi Sad.
 • Sertifikat “Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova I rezultata u poljoprivredi”, Novi Sad, 2007. godine Polj. fakultet Novi Sad.
 • Sertifikat o Dobra poljoprivredna praksa, 14.11.2008. godine, Beograd,  Centar za obuku i informisanje u institutu za stočarstvo Beograd.
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje 29.09.2010. godine, AP Vojvodina.
 • Sertifikat „Edukacija za farm menadžment“ 25.11.2010.godine, IPN
 • Sertifikat „Edukacija za savetodavne veštine“ 03.12.2010.godine, IPN
 • Sertifikat Globalgap, eurepgap, HACCP principi  Andrevlje 14-17 12.2010.godine – Agrovet Austrija
 • Sertifikat „Edukacija za savremene rehnologije u ratarstvu“, 05.03.2011. godine, IPN
 • Potvrde o učešću na I, II,III, IV, V seminaru savetodavaca
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.04.1996. godine, Kovin, POLJOPRIVREDNA STANICA-KOVIN DOO; samostalni referent za ratarstvo
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.05.2010. PSS "Agrozavod", Vršac, savetodavac 
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavni rad iz oblasti ratarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Da
Vozacka dozvola: "B" i "C" kategorije

 

Lokacija: 

Zoran Rajković

Z O R A N       R A J K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 19.07.1967. godine
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013 831 335
- poslovni mobilni: 060/4456015
- E-mail: zoran.rajkovic@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Univeryitet u Beogradu - Zemun  Odsek: stočarstvo;
Zvanje: Diplomirani inženjer stočarstva
- srednja škola:  
- strani jezici: engleski, (slušanje (B1), čitanje (B2), govor (B1), pisanje (B1))
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat o završenoj obuci za linearnu ocenu plotkinja simentalne i holštajn frizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu.
 • Certifikat - Dairy Farm Management Training Program, Practic training centre, Holandija
 • Sertifikat – Učesnik na Međunarodnom simpozijumu za Stočarstvo, veterinu i ekonomiku u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne zemlje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1997 – 2007, AD ”Imlek” mlekara Vršac, Samostalni referent stočarstva, rukovodilac sirovinske službe
poslovi: rad na selekciji stoke – odabir stoke, vodjenje dokumentacije osnovne matične službe,  organizacija otkupa i sabiranja mleka po otkupnim mestima,  edukacija individualnih proizvodjača o proizvodnji i postizanju kvalitetu mleka
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008 – 2010, doo Farm-ing cons, dipl.ing.polj. za stočarstvo, direktor
poslovi: odabir, selekcija stoke, konsalting poslovi
osnovna odgajivačka organizacija
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Od 2010. PSS.,,Agrozavod” d.o.o. Vršac, Samostalni referent stočarstva, savetodavac za stočarstvo
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Rad na selekciji stoke – Regionalna odgajivačka organizacija
 • Kontrola rada Osnovnih selekcijskih službi
 • Overa matičnih knjiga i dokumentacije za potrebe Glavne odgajivačke organizacije i M.P.Š.V.
 • Rad sa NVO
 • Savetodavac iz oblasti stočarstva od 2013. godine
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / MS-office programi, Word, Excel, Power - point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Dragan Stefanovski

D R A G A N   S T E F A N O V S K I
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 02.09.1961. Plandište
Državljanstvo: RS
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/831-335, 013/831-397, fax 013/833-577
- poslovni mobilni: 060/44560008
- E-mail: dragan.stefanovski@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad - smer:zaštita bilja, zvanje:dipl.ing.zaštite bilja
- srednja škola: Poljoprivredna škola 
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:

GPS - Geoprostorno prikupljnje podataka u poljoprivredi koriscenjem GPS/GIS
DDD služba

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1991-1995.; Novi Sad; "FIMEX";
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1995-2003.; Velika Greda "GREDJANKA"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2003-2004.;Beograd; "TVITY COMPANI"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2004-2005.; Kruševac, "ŽUPA"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005.   DPPU "Agrozavod" Vršac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: 1. Udruženje "Voćar" Plandište
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad u oblasti zaštite bilja
 • Izvodjenje ogleda
 • Predavanje za poljoprivredne proizvodjače
 • Informacije poljoprivrednim proizvodjačima putem medija
 • Stručni zdravstveni pregled useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala
 • Rad u fitopatološkoj laboratoriji
 • DDD služba 
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / MS-office programi, Word, Excel, Power - point i internet
Vozacka dozvola: "B", "C" i "D" kategorije

 

Lokacija: 

Huanita Milutinović

H U A N I T A     M I L U T I N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 28.03.1978. godine, Vršac 
Državljanstvo: RS
Civilni status: neudata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013 831 335;
- poslovni mobilni: 060/4456013
- E-mail: huanita.milutinovic@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Doktorske studije u toku, Univerzitet Bolonja, Italija
- master studije/smer: Poljoprivredni fakultet - Zemun;  
Odsek: Zaštita životne sredine u poljoprivredi
- Specijalističke studije:  Sustainable agriculture - Mediterranean Agronomic Institute of Bari
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet - Zemun;
Odsek: Agroekonomija;
Zvanje: Diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Hemijsko - tekstilna škola
- strani jezici: Engleski srednji-viši nivo (C1), Beograd, "Otvoreni univerzitet znanja" 
- objavljeni radovi:
 
Milutinović H. (2011): Contribution of „Kriška“ association to traditional cheese production preservation in the villages of Vršac municipality, Southern Banat, Serbia; Mediterranean Agronomic Institute of Bari, CHIAMB
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sertifikat – „Cluster Development – Emerging Strategy for MS&ME/Entrepreneurship (CDES-MSME), Nacionalni institut za preduzetništvo i razvoj malog biznisa Ministarstva inostranih poslova Indije
 • Sertfikat - "Farm management" upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima i vodjenje knjigovodstva, USAID
 • Sertifikat - "Upoznavanje sa osnovama Globalgap zahteva i dobre poljoprivredne prakse, Preduzeće za usluge iz oblasti kvaliteta "AQA"
 • Sertifikat - iz oblasti GIS tehnologija, Institut tehničkih nauka, Novi Sad
 • Sertifikat - za završen kurs "Poslovni predlog (Business Case)"  Cisco Institut za preduzetništvo
 • Sertifikat - "Državni ispit", Novi Sad
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2007- ; Vršac; PSS "Agrozavod" Vršac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Osnivač udruženja inžinjera i tehničara poljoprivrede "Agroin"
 • Osnivanje udruženje voćara "Voćari Kruščica", Kruščica
 • Član udruženja savetodavaca iz oblasti poljoprivrede "Agrar-kontakt", Beograd
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Obavljanje finansijskih i računovodstvenih poslova
 • Izrada biznis planova za registrovana gazdinstva
 • Vodjenje i planiranje finansija
 • Kreiranje, vodjenje i kontrola poslovne dokumentacije
 • Savetodavni poslovi i edukativne aktivnosti u vidu održavanja seminara, radionica, zimskih škola
 • Prikupljanje podataka, izrada i održavanje baze podataka
 • Informisanje poljoprivrednih proizvodjača o raspoloživim izvorima finansiranja
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Operativni sistem: rad u Windows operativnim sistemom, aplikacije:MS-office programi, Adobe Photoshop, internet  
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: