Centar za ruralni razvoj 

Stalni sastav Centra:

 1. dr Živojin Petrović, sociolog, rukovodilac Centra
 2. Jovana Cikić, sociolog
 3. mr Dejan Janković, sociolog
 4. Marina Novakov, sociolog
 5. Marica Miladinović, sociolog
 6. dr Veljko Vukoje, agroekonomista
 7. dr Vesna Rodić, agroekonomista
 8. Maja Sokić, sociolog
 9. Ivan Koci, dipl. ing. informatike

Centar je do sada ucestvovao u pripremi i realizaciji projekata u saradnji sa:

 • Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
 • Poljoprivrednim stručnim službama AP Vojvodine,
 • Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,
 • Organima uprave grada Novog Sada.

U periodu od 2002.-2006. godine realizovano je 8 projekata iz oblasti poljoprivrednog savetodavstva, ruralnog razvoja i socijalne ekologije:

 1. Uloga poljoprivrednih stanica u poljoprivrednom savetodavstvu Vojvodine (2002)
 2. Prezentacija rada u poljoprivrednom savetodavstvu i ostalih aktivnosti odabranih poljoprivrednih stanica na području Vojvodine (2003)
 3. Izrada Tipologije usluga i saveta u radu poljoprivrednih stanica na unapređenju seljačke/farmerske poljoprivrede (2004)
 4. Vodič za rad u poljoprivrednom savetodavstvu (2004)
 5. Program edukacije poljoprivrednih stručnjaka zaposlenih u poljoprivrednim stanicama Vojvodine (2004/2005)
 6. Socioekološko istraživanje stanovništva grada Novog Sada (2004)
 7. Učesnička procena stanja živote sredine u funkciji izrade LEAP-a grada Novog Sada (2005/2006. godine)
 8. Izrada baze podataka – Dosijea i softvera za praćenje proizvodnje na odabranim gazdinstvima sa doradom Tipologije usluga (2005/2006)

Program rada Centra obuhvata ruralnosociološku problematiku iz dve oblasti:

 1. savetodavstvo, edukacija i trening savetodavaca u poljoprivredi:
  1.1. Značaj i uloga savetodavstva u razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju
  1.2. Definisanje savetodavstva i njegove funkcije
  1.3. Ciljevi savetodavnog rada
  1.4. Osnovni organizacioni modeli savetodavstva
  1.5. Analiza sistema znanja i informacija u poljoprivredi
  1.6. Komunikacija u savetodavnom radu
  1.7. Savetodavstvo i edukacija odraslih
  1.8. Specifičnost različitih aspekata savetodavnog rada
  1.9. Uloga savetodavca u savetodavnom procesu
  1.10. Formulisanje programa savetodavnog rada
  1.11. Metode savetodavnog rada
  1.12. Participativni pristup u savetodavnom radu
  1.13. Evaluacija savetodavnog rada
 2. ruralnosociološka istraživanja (osnovna, primenjena i razvojna), sa posebnim naglaskom na interdisciplinarna istraživanja ruralnog razvoja:
  2.1. Istraživanja od nacionalnog/pokrajinskog značaja (priprema strategije ruralnog razvoja)
  2.2. Istraživanja u funkciji izrade programa regionalnog ruralnog razvoja (usklađivanje stepena razvijenosti ruralnih područja, otklanjanje teškoća u implementaciji razvojnih programa pojedinih regiona), ruralnog razvoja pojedinačnih seoskih zajednica ili mreže seoskih društvenih zajednica, specificnih programa namenjenih posebnim seoskim grupama (npr. asocijacije proizvodača, seoska omladina, seoske žene)
  2.3. Istraživanja u funkciji analize pojedinih aspekata planiranja ruralnog razvoja (demografski, ekonomski, prostorni, ekološki, infrastrukturi, kulturni i sl.), identifikacije potencijala za razvoj lokalne seoske samouprave, lokalnih seoskih institucija i organizacija kao pretpostavki ruralnog razvoja lokalnih seoskih zajednica, društvenih grupa kao činilaca ruralnog razvoja, seoske kulture kao osnova društve integracije seoskih zajednica i činioca ruralnog razvoja
  2.4. Istraživanja socijalnoekoloških problema i zaštite životne sredine ruralnih područja (ekološki potencijali, ekološki problemi, organizaciono-institucionalne pretpostavke zaštite životne sredine u selu, unapređenje socijalnoekološke svesti seoskog stanovništva u funkciji održivog razvoja sela i poljoprivrede), izrade programa alternativnih mogućnosti privrednog i socijalnog razvoja sela (seoski turizam, tradicionalno zanatstvo)

Program rada Centra u periodu 2006.-2012. godine – Istraživački projekti

 1. Finalizacija poslova u izradi Dosijea o odabranim gazdinstvima – softversko povezivanje Dosijea sa Tipologijom
 2. Potencijali za razvoj seoskih područja Vojvodine – SWOT analiza
 3. Ruralnosociološka i agroekonomska analiza mogućnosti i ograničenja unapređenja proizvodnje na komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u Vojvodini
 4. Farmerska udruženja i poljoprivredno savetodavstvo
 5. Poljoprivredna istraživanja kao činilac razvoja poljoprivrede Vojvodine
 6. Socijalna prihvatljivost mere komasacije i njen značaj na određenom prostoru (Obeležja i stavovi aktera u procesu komasacije)
 7. Seoska omladina kao nosilac ruralnog razvoja
 8. Uloga seoske žene u reprodukciji seoskog stanovništva i seoskog gazdinstva
 9. Monografsko istraživanje privrednog, društvenog i kulturnog života naselja Vrdnik
 10. Zbrinjavanje starih iz seoskih domaćinstava angažovanjem lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje

 

Poljoprivredni fakultet - Dejan Janković

 
D E J A N     J A N K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja:  
Državljanstvo:  
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 485 3381
- poslovni mobilni:  
- E-mail: jankovic@polj.ns.ac.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: 2005. god. - završene magistarske studije na Odseku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (prosecna ocena 9.33). Odbranjena magistarska teza pod nazivom Poljoprivredno savetodavstvo kao cinilac razvoja poljoprivrede i sela
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: 2000. god. - završene studije sociologije na Odseku za sociologiju i filozofiju, smer Sociologija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (prosecna ocena 8.83). Odbranjen diplomski rad Manipulativne mogucnosti masovnih medija
- srednja škola:  
- strani jezici: Engleski i nemacki jezik
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 2000. god.; zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na Institutu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, kao asistent pripravnik na nastavnom predmetu Sociologija.
- 2003. - 2004. god.; boravio u Nemackoj, na Humboldt univerzitetu u Berlinu, kao DAAD stipendista.
- 2005. god.; izabran u zvanje asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
Oblasti interesovanja: - sociologija sela i poljoprivrede, poljoprivredno savetodavstvo, ruralni razvoj
Osnivanje udruženja i clanstvo: Vojvodanska sociološka asocijacija
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet /  
Vozacka dozvola:  

 

Poljoprivredni fakultet - Marica Miladinović

 
M A R I C A     M I L A D I N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja:  
Državljanstvo:  
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 485 3270
- poslovni mobilni:  
- E-mail: maricam@polj.ns.ac.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: 2006. god. - upisane postdiplomske studije na studijskoj grupi za Sociologiju sela na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: 2004. god. - završene studije sociologije na Odseku za sociologiju, Filozofskog fakulteta Novom Sadu (prosecna ocena 8.50). Odbranjen diplomski rad Društveni položaj starih na selu
- srednja škola:  
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2006. god. - zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, kao istraživac pripravnik
Oblasti interesovanja: sociologija sela i poljoprivrede, poljoprivredno savetodavstvo, lokalne društvene zajednice
Osnivanje udruženja i clanstvo: Vojvodanska sociološka asocijacija
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet /  
Vozacka dozvola:  

 

Poljoprivredni fakultet - Marina Novakov

M A R I N A     N O V A K O V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja:  
Državljanstvo:  
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 485 3381
- poslovni mobilni:  
- E-mail: marinan@neobee.net
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: 2004. god.; upisane postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu, Odseku za sociologiju, u Novom Sadu
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: 2004. god.; završene studije sociologije na Odseku za sociologiju, Filozofskog fakulteta Novom Sadu (prosecna ocena 8.67). Odbranjen diplomski rad Porodicni život Roma
- srednja škola:  
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005. god; zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, kao istraživac pripravnik
Oblasti interesovanja: sociologija sela i poljoprivrede, studije roda u selu i poljoprivredi
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet /  
Vozacka dozvola:  

Poljoprivredni fakultet - Vesna Rodić

 
V E S N A     R O D I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja:  
Državljanstvo:  
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 485 3313
- poslovni mobilni:  
- E-mail: rodicv@polj.ns.ac.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: 1995. god. - Odbranjena magistarska teza na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu: Model za optimalno regionalno planiranje poljoprivredne proizvodnje (prosecna ocena 9,86).
2001. god. - Odbranjena doktorska disertacija: Model za optimiranje razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: 1989. god. - Završen Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Agroekonomski smer (prosecna ocena 9,44). Odbranjen diplomski rad Položaj stocarske proizvodnje u OOUR-u OPD “Kamendin” Sirig
- srednja škola:  
- strani jezici: Engleski i ruski jezik
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1989. god.; Zaposlena u DP »VOS« Žabalj, kao viši komercijalni referent.
- 1990. god.; Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu; trenutno u zvanju vanrednog profesora na predmetima Teorija i metodologija organizacije i Ekonomika zaštite životne sredine (uža naucna oblast Menadžment i organizacija u poljoprivredi)
- 2004. god.; Participant tzv. Faculty Exchange Program-a finansiranog od strane USDA (strucno usavršavanje u SAD-u)
Oblasti interesovanja: Agroekonomija, organizacija i upravljanje u poljoprivredi, upravljanje životnom sredinom i prirodnim resursima
Osnivanje udruženja i clanstvo: Savet za ekologiju Regionalne privredne komore Novi Sad
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet /  
Vozacka dozvola:  

 

Poljoprivredni fakultet - Veljko Vukoje

 
V E LJ K O     V U K O J E
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja:  
Državljanstvo:  
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 485 3397
- poslovni mobilni:  
- E-mail: vukoje@polj.ns.ac.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: 1999. god. - Odbranjena magistarska teza na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu: Primena sistema obracuna po standardnim troškovima u ratarskoj proizvodnji; prosecna ocena: 9.97
2006. god. - Odbranjena doktorska disertacija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu: Obracun troškova u poljoprivrednim preduzecima AVS metodom
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: 1993. god. - Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom sadu, diplomski rad: Teritorijalna disperzija proizvodnje i prometa kukuruza na podrucju Vojvodine; prosecna ocena: 8.88
- srednja škola:  
- strani jezici: Engleski i ruski jezik
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1994. - 1995. god.; Kao student poslediplomac, izvodio je vežbe na predmetima: Knjigovodstvo, Analiza poslovanja i Kalkulacije (biološki smerovi).
- 1995. god.; Zaposlen na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu; trenutno u zvanju docenta
za užu naucnu oblast Racunovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava
Oblasti interesovanja: Racunovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava, Analiza poslovanja, Racunovodstvo, Obracun troškova u poljoprivredi
Osnivanje udruženja i clanstvo: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Savez racunovoda i revizora Srbije
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet /  
Vozacka dozvola: