Kikinda

Mirjana Tomić

M I R J A N A   T O M I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 29.03.1970 . Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-21-120
- poslovni mobilni: 063/655-279
- E-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs, mirjana.tomic@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer agroekonomski, 1994.
- srednja škola: Ekonomska, Kikinda, 1989.  
- strani jezici: Engleski jezik - početni nivo
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:

- Organization and Constuction of Extension Service Information System based on ITC, Sombor, 2005.
- Edukacija savetodavaca u oblasti marketinga poljoprivrednih proizvoda, Farm menadžment, i udruživanje proizvodjača, Subotica, 2005.
- Računovodstvo poljoprivrednih gazdinstava, Novi Sad, 2007.
- Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvodjača, obračun i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi, Novi Sad, 2007.
- I seminar savetodavaca AP Vojvodine, Divčibare, 2007.
- II seminar savetodavaca AP Vojvodine, Tara, 2008.
- III seminar savetodavaca AP Vojvodine, Vrdnik, 2009.
- Farm menadžment Training, Kovačica 2010.
- IV seminar savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 2010.  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

1997-2006  Kikinda,  PSS Kikinda d.o.o,
referent za komercijalno-finansijske i računovodstvene poslove do 2005. savetodavac /2005-2006/, rukovodilac savetodavne službe od 2006.

Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Udruženje poljoprivrednika Banatska lenija, Kikinda
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Pružanje strucnih saveta i pomoći poljoprivrednicima kod vodenja poslovne evidencije, pri izradi biznis planova i kalkulacija proizvodnje, pri proceni efikasnosti investicija i sl.
- Organizovanje predavanja, obuka, stručnih ekskurzija i izleta za poljoprivrednike.
- Rad na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima.
- Informisanje poljoprivrednika o merama agrarne politike, subvencijama, regresima, konkursima, zakonskoj regulativi, kreditima ...
- Pomoć pri registraciji gazdinstava i udruženja građana, pomoć pri ostvarivanju podsticajnih sredstava putem konkursa.

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Odlicno poznavanje rada na računaru u svim programima MS –office
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Gordana Olajić

G O R D A N A   O L A J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 04.12.1964. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razvedena
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-22-374
- poslovni mobilni: 063/655-248
- E-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs, gordana.olajic@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet , stočarstvo
- srednja škola: Poljoprivredna, opšti smer
- strani jezici: Osnove nemačkog jezika
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:

- Kurs praktične primene standarda JUS ISO 9001:2000, Zrenjanin, 2001.
- Obuka iz tržišnog informacionog sistema,  Subotica, 2004.
- Edukacija savetodavaca u okviru individualne poljoprivredne proizvodnje u cilju aktivnog učešća na organizovanom robnom tržištu, Novi Sad, 2006.
- Računovodstvo individualnih poljoprivrednih gazdinstava, Novi Sad, 2007.
- I seminar savetodavaca AP Vojvodine, Divčibare, 2007.
- II seminar savetodavaca AP Vojvodine, Tara, 2008.
- III seminar savetodavaca AP Vojvodine Vrdnik, 2009.
- Osnovi organske proizvodnje, Beograd, 2010.
- IV seminar savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 2010.  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1990-1999,  Mokrin, DP Mokrin, selekcioner
- 1982-1991, Kikinda, IPP Banat – OOUR Agrozavod, referent stočarstva
- 1999-2006, Kikinda, PSS Kikinda d.o.o. savetodavac iz oblasti stočarstva
Specijalna znanja i iskustva: Selekcija domaćih životinja
Osnivanje udruženja i clanstvo: Udruženje proizvodača mleka Severni Banat
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Pružanje stručnih saveta i pomoći poljoprivrednicima o tehnicko-tehnološkim, komercijalno-tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje.
- Edukacija poljoprivrednika putem strucnih predavanja, prezentacija i obuka.
- Pomoć pri registraciji gazdinstava i udruženja građana, pomoć pri ostvarivanju podsticajnih sredstava putem konkursa.
-Rad na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima.
- Pružanje pomoći udruženjima građana i raznim asocijama poljoprivrednih  proizvođača.

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Da
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Živanka Špirić

Ž I V A N K A   Š P I R I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.08.1967. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-22-374 
- poslovni mobilni:  063-655-239
- E-mail: zivanka.spiric@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smer: zaštita bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede 
- srednja škola: Srednja pedagoška škola u Kikindi
- strani jezici: Engleski jezik 
- objavljeni radovi:
 

- Oličkov Živanka, Petrić D, Zgomba M. i Srdić Ž. "Ispitivanje ponašanja larvi Blattella germanica (Dict. Blatellidae) na površinama tretiranim bendiokarbom i etofenproksom. IX Jugoslovenski Simpozijum o zaštiti bilja. Zbornik radova 121-2. Vrnjačka Banja (1992.).

Profesionalne licence /sertifikati:

- Diploma o kursu na temu “Standard JUS ISO 9001-2000“, Zrenjanin, 27.03.2001. 
- Sertifikat o obavljeno seminaru „Sistem menadžmenta kvalitetom,zdravstveno bezbednom hranom i HCCP sistem kao osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i bezbednost hrane, Novi Sad, 05-08 2005.
- Sertifikat o uspešno obavljenom kursu „Bolesti semena pšenice, ječma i kukuruza“,  Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, Novi Sad, 07.12.2006.
- Uverenje o položenom stručnom državnom  ispitu, Novi Sad, 29.04.2009.
- Sertifikat o uspešno obavljeno seminaru „Osnovi organske proizvodnje“, Beograd, 27.05.2010.
- Potvrda o završenoj obuci za predavača „Bezbedna primena pesticida i zaštita životne sredine“, Beograd, septembar 2011.
- Potvrda o završenoj obuci „Predavačke veštine i komunikacija“, Beograd, septembar 2011.

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1993-1994,  DPPD "Dušan Košutić, Bočar, Referent za zaštitu bilja
- 1994-1995, PP "Poljopromet" Kikinda, Referent za prodaju u poljoprivrednoj apoteci
- od 21.03.1996. Poljoprivredna stanica dooKikinda; PSS Kikinda
- 1996-1999, Samostalni referent za prodaju i edukaciju u poljoprivrednoj apoteci
- 1999. do danas, Stručni saradnik za ispitivanje semena, Stručni saradnik za zaštitu bija,
- 2010. Savetodavac poljoprivredne savetodavne službe
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Saradnja sa Udruženjem vinogradara "Šasla"
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Savetodavni rad sa odabranim gazdinstvima i ostalim poljoprivrednim proizvođačima (putem predavanja, ličnim kontaktom i preko medija)
- Pisanje saopštenja, obaveštenja i biltena
- Reporter STIPS-a
- Obrada podataka iz maloprodajnih objekata na teritoriji SO Kikinda i SO Novi Kneževac o vrsti i količini prodatih sredstava za zaštitu bilja
- Pregled roba pri izvozu i izdavanje fitosertifikata
- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti semena u semenskoj laboratoriji

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na računaru u svim programima MS-office, Word, Excel, Power-point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Aleksandar Pap

A L E K S A N D A R    P A P
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 25.11.1967. Kikinda
Državljanstvo: Rpublike Srbije
Civilni status: oženjen 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230/21-120
- poslovni mobilni: 063/655-241
- E-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs, aleksandar.pap@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, smer: ratarski
- srednja škola: Gimnazija/medicinska
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:

- Uzorkovanje semena i ispunjenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC, Zemun polje, 2008.
- Osnove informacionih sistema i tehnologija, Novi Sad, 2009.
- Osnove organske proizvodnje, Beograd, 2010.
- IV seminar savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 2010.  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
- 1994-1999,  Kikinda, PP, stručni saradnik
- 1999-2000, Novi Kozarci, DP "Sloboda"; tehnolog biljne proizvodnje
- 2002-2004, Idjoš, DP Špedicija; Upravnik ekonomije
- 2006 - Kikinda, PSS Kikinda d.o.o. Savetodavac iz oblasti ratarstva - stručni saradnik
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Pružanje stručnih saveta i pomoći poljoprivrednicima o tehničko-tehnološkim, komercijalno-tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje
- Edukacija poljoprivrednika putem stručnih predavanja, prezentacija i obuka.
- Pomoć pri registraciji gazdinstava i udruženja gradjana, pomoć pri ostvarivanju podsticajnih sredstava putem konkursa.
- Rad na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima
- Pružanje pomoći udruženjima gradjana i raznim asocijama poljoprivrednih proizvođača. 

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Da
Vozacka dozvola: "B" kategorije 

 

Lokacija: 

Jelena Kljajić

J E L E N A    K L J A J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 08.11.1966. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-22-374
- poslovni mobilni: 064/3119244
- E-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs,  jelena.kljajic@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, smer: voćarsko - vinogradarski
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici: engleski jezik
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Asistent - savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavac u voćarsko - vinogradarskoj proizvodnji
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Word, Excel, Power - point, internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Marko Čavka

M A R K O    Č A V K A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 01.05.1984. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230/21120
- poslovni mobilni: 064/322-00-80
- E-mail:

marko.cavka@psskikinda.co.rsmarko.cavka@yahoo.com, psskikinda@psskikinda.co.rs,

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, smer:stočarstvo, dipl. inž. poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna, opšti smer, poljoprivredni tehničar
- strani jezici: Engleski jezik, osnovno znanje
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
  • Linearna ocena plotkinja simentalske i holštajnfrizijske rase i kontrola produktivnosti u stočarstvu, Norcev, 2012.    
  • Multimix - Programski sistem za sastavljanje obroka, Novi Sad, 201
  • LabIS - Obuka za uzrokovanje mleka u selekcijskom radu, Novi Sad, 2012.  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
2013, Poljoprivredna stručna služba Kikinda, stočarstvo, savetodavac
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija A. D. Kozara, Banatsko Veliko Selo, Ishrana i veštačko osemenjavanje svinja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i članstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
  • Pružanje strucnih saveta i pomoci poljoprivrednicima
  • Edukacija poljoprivrednika putem stručnih predavanja, prezentacija i obuka.
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Operativni  sistem Windows; poznavanje paketa Microsoft Office (Word, Excel and Power Point)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: