Zimska ishrana krava muzara

U zimskom periodu ishranu krava muzara treba pretežno zasnivati na korišćenju konzerviranih suvih i sočnih kabastih hraniva.

Od suvih kabastih hraniva najzastupljenija su različita sena trava i leguminoza. Njihovo korišćenje je krajnje racijonalno tako da zadovoljava minimum fizioliških potreba kao i normalnu funkciju organa za varenje. Treba znati da je kvalitet sena jako promenjiv i zavisi od niza činilaca. Vreme košenja je jedan od značajnujih činilaca koji mu mogu znatno smanjiti hranjivu vrednost, bilo da je obavljeno prerano ili prekasno. Nepodesan način sušenja može prouzrokovati gubitke suve materije kod lucerke i do 40%. Iz ovih razloga seno predstavlja vrlo skup izvor hranjivih materija jer odstupanja od pravovremene kosidbe i greške prilokom pripremanja doprinose velikim gubicima njegovog najvrednijeg dela, tako da ono može biti skuplje od koncentrata.

Seno od višegodišnjih leguminoza odlikuje se visokom sadržajem proteina, mineralnih materija, vitamina i drugih korisnih sastojaka. Livadsko seno je siromašnije sadržajem mineralnih materija i da bi ono bilo dobra kabasta hrana mora se strogo voditi računa o da se trava pokosi u početku cvetanja i osuši bez većih gubitaka.

Od suvišnuh hraniva u zimskom periodutreba istaći i suve pezance šećerne repe koji predstavljaju izrazito ugljenohidratno hranivo, siromašno proteinima (oko 8%), sa sadržajem sirove celuloze oko 18%, zadovoljavajućim sadržajem mineralnih materija, naročito kalcijuma i kalijuma, i niskim sadržajem fosfora. Suvi rezenci daju se nakvašeni vodom, a to treba obavljati ujutru za večernje, a uveče za juternje hranjenje, pošto ona upijaju dosta vode i jako bubre. Ovo hranivo povećava raznovrsnost i kvalitet obroka u celini, a naročito dijetetska svojstva. Dobro uskladištena rezanca se mogu dugo čuvati bez većih gubitaka hranjivih materija.

Silaža je najvažnije stočno kabasto hranivo koje se koristi za ishranu krava muzara u zimskom periodu. Na vreme ubrana, u periodu prelaska iz mlečne u voštanu zrelost, i dobro spremljena silaža iz cele biljke kukuruza, sa visokim udelom zrna (od 35 do 40 %) sadrži 30 do 35 % suve materije. Ovakva silaža je bogat hranjivih materija i energije, odnosno ona je tipično ugljeno hidratno hranivo, bogato u energiji a siromašno u projeinima. Dobro pripremljena silaža ima ph vrednost (kiselost ) izmedju 3,5 i 4,5. Nedostatak izvesnih hranjivih materija u silaži uspešno se nadoknadjuje uvodjenjem koncentrovahih hraniva u obroke krava muzara.

Silažu je najbolje koristiti u kontinuitetu cele godine, kako bi se izbegao štetni uticaj prelaska sa jednog na drugi režim ishrane.

HRANIVO

                 PROIZVODNJA MLEKA  ( KG)

10

12

14

16

18

 

Seno lucerke

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 

Silaža biljke kuk.

20,0

22.0

24.0

26.0

28.0

 

Slama pšenična

1,7

1,6

1,7

1,4

1,4

 

Prekrupa zrna kuk.

0,6

0,7

0,7

0,8

1,0

 

Sačma suncokreta

3,4

3,5

3,8

3,9

3,9

 

Stočna kreda

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Stočna so

0,05

0,05

0,05

0,06

0,06

 

Premiksi minerala i vitamina

0,12

0,13

0,14

0,15

0,15

 

 

Međutim, analiza najčešće korišćenih obroka na zemljoradničkim gazdinstvima pokazuje nedostatak proteina, fosfora, kuhinske soli, vitamina i minerala. Ovi nedostaci se mogu nadoknaditi dodavanjem dopunske smeše za krave muzare, kao na primer:

Varijanta 1.

Kod dnevne mlečnosti (litara)

Silaža kukuruzne biljke (kg )

Livadsko seno (kg)

Prekrupa zrna Kukuruza (kg)

Dopunska smeša   (kg)

10

30

4

-

1,5

15

30

4

1,8

2,0

20

25

4

3,5

2,8

25

25

4

5,0

3,5

 

PSS Ruma

dipl. ing. Pera Markić